Ombygging – planene

Mål for ombyggingen av Grønnåsen
Skiklubben har engasjert en av landets mest erfarne bakkeplanleggere til å lage en oversiktsplan for Grønnåsen hoppsenter med delplaner for alle bakkene.

Planen tar utgangspunkt i at Grønnåsen skal bli et fullverdig rekrutterings-anlegg for helårsbruk med nåværende 70-metersbakke som den største bakken. Med plast i den vil det være mulig å arbeide for et sterkere hopptilbud i Tromsø som kan bremse flukten av unge hoppere ut av byen.

Oversikt over planene
Planene går ut på å bygge moderne bakkeprofiler som så plastlegges. De to største tilløpene i K45 og K70 beholdes og oppgraderes sammen med unnarennene. Det bygges to nye småbakker der K30 ligger nå. Nåværende K12 og området rundt den kan frigjøres til freestyle, bretthopp og annen skiaktivitet.

Situasjonsplanen gir en god oversikt

Planene bakke for bakke:

  • K70 beholder tilløpet som nå, får en mer moderne profil i unnarennet, lenger slette og plast

Plan K 70

  • K45 får porselensspor i tilløpet (gjort 2011), ny profil, lenger slette og plast

Plan K 45

  • Nåværende K30 med dommertårn rives. Isteden bygges en ny K22,5 for helårshopping. Den legges inn i terrenget. Sletta senkes så det blir naturlig fall fra «gropa» i bunnen av K70 for å få vann ut av bakkene.

Plan K 30

  • Ny K10 bygges på samme måten ved siden av K 22,5

Plan K 10

 • Nytt lysanlegg for de to nye småbakkene
 • Nytt skitau for småbakkene. Det skal bli mulig å hoppe helt uten å ta av seg skiene. Heisen er også tenkt brukt i forbindelse med andre skiaktiviteter syd for hoppanlegget (se under).
 • Plastlegging av begge heisene

Arealbehov
Planene innebærer at hoppanlegget krymper noe på sydsiden. På den annen side vil vi trenge noe mer plass i lengde ved K70. Det vil kreve flytting av en kort parsell av lysløypa. I forbindelse med den nye skiskytings- og langrennsstadion, planlegges en mer omfattende omlegging av lysløypa så den kan betjene universitetsområdet.

Hva slags annen aktivitet som eventuelt kan komme rundt hoppbakkene utredes i Idrettsbyen Tromsø sitt delprosjekt for en «Barentz stadion» ved Grønnåsen.

Større bakker i Tromsø?
Vi skulle gjerne ha hatt en «normalbakke» (K90 – 100) i Tromsø også. Det er den minste bakken som det arrangeres renn i for voksne menn. Med en slik bakke har ikke hopperne behov for å reise fra byen, og vi vil kunne arrangere renn uten å måtte søke dispensasjon. Tromsø vil være nærmest sikret NM i hopp, og vi vil stå sterkere også ved søknader om langrenn og kombinert. Med plast i en slik bakke, åpner det seg også for internasjonale renn om sommeren.

I forbindelse med reguleringsplanen for Tromsø skistadion, har vi sett på hvor en slik bakke best kan plasseres i Grønnåsen. Svaret er å legge den orientert nord-sør mot det høyeste punktet av Grønnåsen, d.v.s. vridd i forhold til dagens ca øst-vest-vendte anlegg. Dette er samme sted som det var planlagt en 120-metersbakke for OL i Tromsø. Her blir det best terrengdekning og minst inngrep. Ønsket er å få lagt inn dette som en framtidig utvidelsesmulighet i reguleringsplanen.

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv har satt dette som et 2. byggetrinn etter opprusting av dagens anlegg. Det er i samsvar med klubbens egne prioriteringer.

Realisering av bakken vil kreve at det samarbeides med flere interessenter. Hoppbakker er en turistattraksjon mange steder. Toppen av en slik bakke vil være et attraktivt utsiktspunkt for nordlys-turister og andre som vil nyte utsikten. Hoppbakker er også attraktive for annen idrettsvirksomhet: I Grønnåsen har vi måttet si nei til verdenscup i randonne og internasjonale snøbrett-konkurranser fordi K70 var for liten, det kan arrangeres bakkeløp, og trappene rundt hoppbakker er yndede for trening. Tromsø kommune har også vært opptatt av å markedsføre byen gjennom idrettsarrangementer. Da bør det tenkes på at hopp er den største vinteridretten på TV.