Samling på plast i Rovaniemi i august

Det blir tatt initiativ til sommer-samling i plastbakkene i Rovaniemiogså i år også. Planen er å ha den fra 16. til 19. august så vi er tilbake til skolen begynner. Invitasjonen går til alle hoppklubbene i Nord-Norge, men arrangementet er åpent for andre interesserte også. Dersom du vil vite mer eller vil melde deg på, kontakt Stein Johannessen på telefon 93255802.