Ombygging av rekruttanlegget i Grønnåsen

De tidligere hoppbakkene i rekrutteringsanlegget besto av ett snøhopp K-3 og en trekonstruksjon K-12 plassert oppå en jordfylling, som er anslagsvis 20 år gammel. Denne trekonstruksjonen bar tydelig preg av tidens tann, og var helt avhengig av en totalrenovering.

Etter nøye vurderinger og konsultasjon med flere entreprenører har vi kommet til at vi nå ønsker en mer permanent løsning enn en trekonstruksjon, derfor skal vi bygge de to nye bakkene i betong. Ved uvurderlig hjelp av entreprenørene Grav og Spreng og Alf Isaksen Maskin i Tromsø har vi fått modellert terrenget i anlegget for to permanente rekruttbakker K-6 og K-13. Nå gjenstår forskaling, og støping av de nye overrennene. 

Alf Isaksen har stilt to gravemaskiner og en maskinfører tilgjengelig gjennom hele prosjektperioden, i tillegg til uante mengder lastebillass med pukk. 

Her er terrenget ferdig modellert for en ny K-13. K-6 kommer i kjøresporene til høyre. 

Her er vi i gang med forskaling for å starte støping. K-6 begynner å ta form ved siden av hoppkanten! 

Her er vi i gang med forskaling for å støpe ny hoppkant i K-13.