Medlemskap og skilisens/forsikring

Medlemskap

Priser for ett år er:

  • Barn:  400 kroner
  • Voksne (18 år og eldre): 400 kroner
  • Familierabatt: For totalt 600 kroner kan alle i samme familie som bor i en husstand bli medlemmer

Aktivitetsavgifter:

Dette skal dekke deltakelse i treningene til klubben og heisavgift for bruk av bakkene.

  • Under 13 år (kun for de som hopper i K30 og større bakker): 1000 kroner per år
  • Over 13 år: 2000 kroner per år

Familierabatt ved flere barn i samme familie: 50% fra og med andre barn.

Hoppskole

Deltakeravgift: 400 kroner

Dette inkludert ett års medlemskap i klubben.

Heisavgift for dagsbruk:

Dette er et alternativ for klubbmedlemmer som hopper lite og ikke betaler aktivitetsavgift, og for tilreisende som ikke er medlemmer av klubben. Disse betaler kr 100 i heisavgift per dag de hopper. Dette gjelder ikke småbakkene K6 og K12, som er fri og åpne for bruk for alle.

Skilisens

Medlemmer i klubben under 13 år trenger ikke skilisens. Betaling av medlemskontingent gjør at de blir med i en kollektiv forsikringsavtale ved renn og trening (”barneidrettsforsikringen”).

Utøvere som er over 13 år må ha skilisens for å kunne starte i alle typer skirenn.  Lisensen innebærer at utøverne er forsikret. Du kan velge mellom å betale lisens for en hel sesong eller for enkeltarrangementer. Vi oppfordrer medlemmene til å velge sesonglisens da det gir dekning under både renn, trening og reiser. Sesonglisensen finnes enten som en grunnlisens eller en utvidet ordning som gir mer omfattende dekning og hjelp ved skader.

Utfyllende informasjon om skilisens finner du på: temasidene om skilisens hos Skiforbundet, eller på www.skilisens.no. Ta kontakt med klubben for første gangs bestilling av skilisens.