Skihytta på Rismålshaugen

På Rismålshaugen ligger Skihytta som har vært et viktig samlingssted og utkikkspunkt for turgåere. I 1912 holdt Tromsø skiklubb karneval til inntekt for bygging av ei skihytte, og de kunne i 1913 melde at ei tomt på 40 mål var kjøpt på Rismålshaugen. Hytta ble oppført i 1914, og deretter drevet på dugnad som serveringssted for byens turglade befolkning. Skihytta har historisk sett vært et yndet mål for utfart, og et viktig samlingssted for turfolk og aktive skiløpere.

Se andre omtaler:

http://digitaltfortalt.no/things/skihytta-p-rismlshaugen/H-DF/DF.3451

Historier fra Sofie Berntine Brønnick sin tid som bestyrer her.