Dugnad

Hoppklubben er en klubb av og for medlemmene. Vi er helt avhengige av at alle bidrar hvis vi skal kunne skape et godt tilbud for hopperne i byen. De viktigste tingene vi trenger at folk utenfor styret stiller opp på, er:

Kafedrift
Vi driver kafe i klubbhuset i forbindelse med hoppskolen, på renn og en del helger i vintersesongen når hopperne ikke reiser bort på renn andre steder. Dette er et sosialt og hyggelig treffpunkt rundt aktivitetene. Vi satser dessuten på å få inntekter på denne måten framfor varetellinger osv. Vaktlister for kafeen administreres av Berit Davidsen, se adresser for styret.

Drift av bakkene og heisen i vintersesongen
Kommunen tråkker sletta på de to største bakkene og unnarennet i de minste – på hverdager. Vi må selv trekke spor i tilløpene på K6, K12, K30 og K45. Porselenssporet i K70 må kostes, mens vi ruller unnarennene i både den og K45. Foreldre og hoppere oppfordres derfor til å komme tidlig på trening når det har fallt mye snø slik at arbeidet blir fordet på flere.

Det skal alltid stå en heisvakt så lenge heisen går. Dette går på omgang mellom foreldrene som er med på treningene i K30, K45 og K70.

Vedlikehold av bakkene om sommeren
Hver sommer gjør vi vedlikehold på bakkene og klubbhuset.

Mye av utbyggingen og forbedringene av bakkene skjer også på dugnad. Dette er spesielt viktig for klubbens økonomi ettersom det regnes som egenandeler i forbindelse med søknader om tippemidler. Vi får da godtgjort like mye som det alternativt ville ha kostet å leie profesjonelle folk til å gjøre jobbene. Det er derfor lagt ut en dugnadsbok i klubbhuset hvor folk må huske på å skrive opp timene de har jobbet.

Det å delta på dugnad er en flott måte å bli kjent med andre klubbmedlemmer. Sammen med kafedriften, treninger og reiser på renn er dugnadene viktig for å spleise folk sammen og skape det gode miljøet vi har i klubben.