Året 2010-11

Årsmelding Tromsø skiklub mai 2010- mai 2011
(Vedtatt på årsmøtet med tilføyelser innarbeidet)

Styret har bestått av Gunnar Sander (leder), Hanne Sætermo (nestleder) og styre¬medlem¬mene Kjetil Elvevold (økonomi), Bittan Sandell (sportslig), Berit Davidsen (klubbhus, kafé), Trond Varsi (anlegg) og varamedlem Stein Johannessen (anlegg).

Styret har avholdt 9 styremøter. I tillegg har det vært 3 klubbmøter.

1. Sportslige aktiviteter
Opplæring og organisering av trenere
Troms skikrets arrangerte trenerkurs i juni med Henning Stensrud fra Trønderhopp som instruktør. Det var seks deltakere fra klubben. Kurset var viktig for å få spredd kunnskaper om hopptrening, diskutert felles holdninger og rekruttere nye trenere.
Kurset ble fulgt opp med at det ble organisert et trenerforum ledet av Bittan Sandell. Det har planlagt treningstilbudet og prioritert hvilke renn vi skulle delta på.
Vi har forsøkt å komme med i Skiforbundets nasjonale ungdomsprosjekt, som innebærer trening både av unge talenter og utvikling av trenere i klubbene. Dessverre falt Nord-Norge ut av opplegget, til tross for at Trønderhopp hadde ansvar og midler. Det er lovt bedring neste år.

Treningstilbudet (se oversikt i vedlegg)
I sommermånedene mens vi ikke hadde hall var det ukentlige barmarktreninger ute. De bestod av teknikk, power og generell styrketrening. Dette er en fin treningsmetode der utøverne kommer seg ut i det fri, og det er bare fantasien som begrenser hva man kan gjøre.
Fra vi fikk hallplass har det vært tre faste innetreninger pr. uke, i noen perioder mindre pga hallmangel. Vi varierte med noe løpstrening på vår-sommer og stupetrening tidlig høst. Det er meget positive erfaringer med å kjøre faste innetreninger gjennom hele sesongen. Både bevegelighetstrening og powertrening er et must for skihoppere! For de guttene som har deltatt ofte på bevegelighetstreningen vises det i både bedre bevegelighet, koordinasjon og kroppsbevissthet, mens powertreningen slår ut i bedre spenst og styrke.
De første hoppene i K70 ble tatt alt 10. november, mens de fleste andre bakkene kom i gang i desember. I starten på vinteren var det fine forhold, men i mars-april var det flere uker med mye vind og nedbør som ødela. Fra midten av april var det slutt på snøen. Vi har hatt faste trenere i alle bakkene under de organiserte treningene i vinter (se under).
Vi er en liten klubb og med få utøvere og de fleste har hopp som en av flere idrettsaktiviteter. I perioder har vi slitt med dårlig kontinuitet og lavt oppmøte på barmarkstrening, både ute- og inne. Johann Forfang og Jonas Sandell satser på hopp, og har fulgt det organiserte trenings-tilbudet 100% – til og med supplert med turn og hospitering i Trønderhopp.

Treningsgruppe K-70 v/ Hugo Forfang
Denne gruppa er ganske blandet. Jonas og Johann har satset for fullt og reist mye, andre har trent uten å konkurrere mye utenom kretsen, og noen har bare hoppet litt innimellom. Klubben trenger dem alle sammen, uansett ambisjonsnivå!
Johann fikk en 4. pl i Nordisk juniorlandskamp og 2. pl i hovedlandsrennet kl 16 år. Han har stått på pallen i mange renn i RC A, og også i NC B da han prøvde seg i seniorklassen. Jonas Sandell fikk god lønn for hard treningsinnsats med 11. plass i hovedlandsrennet kl 16 år som sesongens beste resultat. Eirik Hansen har hoppet mindre i år og ble nr 25 i junior NM. Simen S Øien har deltatt i to RC C renn og i Nm jr. og har hoppet meget godt hjemme. August Elvevoll fikk sin første erfaring med større renn i hovedlands¬rennet kl 15 år. Ole Christian Henriksen vant seniorklassen i NNM i Grønnåsen. Christian Haugan gjorde comeback på slutten av sesongen og vant seniorklassen i Harstad.
Stein Johannessen ble nummer 4 i K90 i veteran-VM i Harakov.

Trønderhopp og Lillehammerhopp
Tromsø skiklub har hatt tre hoppere i Trønderhopp og en i Lillehammerhopp fra høsten 2010,
Tord Markussen Hammer er eldst og mest etablerte av disse. Han startet i NC A med flere topplasseringer, og ble flyttet opp i eliteklassen i februar. I NM ble det en 18 plass i normal bakke. Alexander Henningsen er første års deltaker i NC og har hatt mange plasseringar i toppen av B-klassen. Dermed kom han med til Ungdoms OL i Karakow. Espen Eriksen er også 17 og ny i NC. Han ble nr 11 i laghopp i junior-NM sammen med Alexander og Eirik.

Treningsgruppe K-45 v/ Trond Varsi
Denne sesongen har det vært hoppet mye i K-45. Takk til bakkemannskap og han der oppe. Oppmøte på treningene har vært godt med rundt 7 hoppere i sving. Stemningen i gruppa er god og alle ser ut til å trives. Flere av hopperne tar også seg en tur i 70 m når fristelsen blir for stor. Så rekrutteringen til 70 m blir bra.
Fire av 12-14 åringen var på Solan Gundersen i Alvdal. Resultatmessig hang vi ikke med, men det var en flott tur. Vi fikk en påminnelse om hva som må til hvis man skal hevde seg i bakken nasjonalt. Dette tror jeg er med på å tenne guttene til å være mer strukturert i treningsarbeidet også utenom bakkene. Ellers har vi vært rundt i kretsen på renn. Harstad, Øverbygd og selvsagt kretsrenn og NNM i Grønnåsen.

Treningsgruppe K-30 v/ Trond Evertsen
I K30 ble det hoppet en del tidlig på sesongen av de som nokså raskt trakk over til K45. Til vår store glede kom Mia Kanstad Kulseng og ble vår første (?) kvinnelige seniorhopper. Hun har trent jevnt i K30 til stor inspirasjon for særlig de yngre jentene, og fikk på slutten av sesongen også følge av to andre voksne jenter. Etter hvert tok flere og flere av de eldste fra K12 steget over i K30 – med toppfart. Dette lover bra!

Hoppskolen og K 12 v/ Jan Eivind Pettersen
Flere av fjorårets deltakere på hoppskolen har hoppet i K12 i vinter sammen med årets deltakere. Både K12 og K6 har vært mye brukt på åpen bakke-arrangementer og treninger. Hoppskolen kom i gang i januar og hadde 15 registrerte deltakere pluss flere som stakk innom. De yngste var 6-7 år gamle og begynte i K6, men alle som var jevnlig med kom seg over i K12. Den samme utviklingen så vi på de eldste i forhold til K30. En del av disse stilte opp i renn og fikk der prøvd seg i bakker som lå mellom K12 og K30 – med nye perser som premie. Det har vært en veldig positiv stemning i bakken og rundt kafeen, og mange av foreldrene til de nye har vært aktivt med på å tilrettelegge og arrangere.

Rekruttering
Det ble ikke arrangert Take-off fra Skiforbundet i 2010. Derimot fikk vi nok en del drahjelp fra all mediefokuseringen på den nye Vikersund-bakken og ski-VM i Oslo.
Før sesongen kjøpte vi inn nye hoppski og støvler for barn for penger fra Sparebank1 Nord-Norge sitt gavefond. Vi var også så heldig at vi ble trukket ut til å få gratis rekruttski med NNN-binding fra Skiforbundet. Dette har vært meget viktig for å gi nybegynnere skikkelige ski på hoppskolen og åpen bakke. Skiene har også vært lånt ut til IL Blåmann og langrenns-klubben, som vi har samarbeidet med om hhv lørdagsrenn og ski- og akedag med innlagt hopp. Vi har imidlertid en utfordring i å administrere utlån og vedlikehold av skiene.
Det er oppløftende at økt synlighet har slått ut i at en del voksne har meldt sin interesse, og særlig at det er jenter som kommer. Vi har for dårlig med ski å tilby, men det er trolig et potensial for å få flere med fra bl.a. telemarkmiljøet om vi klarer å skaffe oss utstyr.

Egne renn og andre arrangementer
Planlagt plastsamling i Rovaniemi i august måtte dessverre avlyses pga ombygging av bakkene. Derimot deltok det 12 hoppere og 11 foreldre fra Tromsø på Skiforbundets hoppsamling i Ørnskjøldsvik i juni.
Rennene i kretsen startet seint i år. Vi annonserte derfor ”Åpen bakke” fire helger i januar-februar og en gang i mars. Det har vært et tilbud til medlemmene om trening og et hyggelig møtepunkt rundt kafeen. Det har også kommet en del som har hatt lyst til å prøve å hoppe.
I vinter har vi arrangert følgende renn
• Nord-norsk mesterskap i hopp og kombinert 5. – 6. februar i samarbeid med langrenns-klubben (langrennet). Rekruttrenn var innlagt.
• Kretsrenn med trening lørdag 19. og renn søndag 20. februar i alle bakker
• Rekruttrenn i K6, K12 og K30 28. mars
Omtale og resultater ligger på hjemmesida. Tillyst klubbmesterskap i april måtte dessverre avlyses pga regn og uvær.

Dommere i klubben
Nicolai Sebergsen har dømt i tre internasjonale-renn i år (WC, FIS-cup og COC). Tor Zachariassen har dømt i Solan Gundersen, hovedlandrennet og NC-rennet som åpnet den nye Holmenkollen, foruten i Harstad. Jørn Thomas Hansen har dømt i NM kombinert og to RC-renn. På slutten av sesongen hadde Nikolai og Jørn Thomas dommerkurs. Vi har nå fått tre nye kretsdommer¬aspiranter: Trond Evertsen, Hanne Sætermo og Trond Varsi.

2. Anlegg

Nytt tak på klubbhuset
Taket på klubbhuset lakk så vi hadde en akutt situasjon våren 2010. Det var derfor meget velkomment da vi i juni fikk vite at spillemiddelsøknaden for klubbhuset var innvilget med 340 000 kr. Entreprenør ble engasjert og la nytt røstet tak i juli. Arbeidet kom på 224 721 kr.

Drift og dugnader
Det har vært mange dugnader i sesongen og mange har stilt velvillig opp og brukt mye tid i bakken også utenom treningene og prepareringen før dem. Takk for det!
Ved den store fellesdugnaden i juni ble klubbhuset ryddet og vasket ned, og ute ble det bl.a. ryddet opp i bakkene og malt. I løpet av sommeren ble hele klubbhuset malt utvendig. Videre er trappa panelt, det er kommet nytt lys i kjelleren, på det nye loftet og i inngangen, og defekt el-utstyr er skiftet. I bakkene har det vært kvistet og ryddet. Arbeidet har vært konsentrert om K12, hvor det har blitt skiftet porselensfliser, gravd nye drensgrøfter etter vårflommen som ødela mye, reparert lysstolpe og satt opp nye regulerbare bommer på alle avsatsene. I tillegg driver Stein og hans medhjelpere et kontinuerlig vedlikehold uten at det nødvendigvis vises eller nevnes. Dette setter klubben umåtelig stor pris på!
Liland entreprenør brøyter for andre år på rad. Kontrakt om vilkårene ble inngått i vinter. Vi har også fått kontrakter som formaliserer leie av antenneplass for Politiet, Tromsø havn, og Universitetet.

Planer for oppgradering av bakkene og søknader om penger
Vi fikk avslag på en søknad til Sparebank1 Nord-Norges gavefond på fullfinansiering av nytt hoppanlegg i juni 2010.
Styret bestemte seg for å bruke av tippemidlene fra klubbhuset til å lage en oversiktsplan for oppgradering av hele anlegget, kostnadsberegne det og lage underlag til en ny søknad om tippemidler. Skiforbundets anleggskonsulent Arne Lund Gulbrandsen ble engasjert. Han foreslo å bygge ny K10 og K22,5 rundt dagens K30 (rives), endre profilene på unnarennene i K45 og K70 samt å forlenge sletta. På grunnlag av dette ble det sendt inn tippemiddel-søknader i høst med ombygging av stillaset i K45 med porselensspor som høyeste prioritet. Det kom høyest av de nye tiltakene i kommunens prioritering, men ble strøket i fylket fordi vi ikke hadde klart å skaffe nok egenandeler.
Ny søknad til SNN sitt gavefond, denne gang på stillaset i K45, ble innvilget med kr 400 000,- i mai 2011.

Idrettsbyen Tromsø
Grønnåsen er pekt ut som felles skiarena for hopp, langrenn, skiskyting og kombinert. Vi har også trukket inn brett- og freestylekjørere, som er interessert i å utvikle området nord for heisen vår. Det har vært tre møter for å utvikle en arenaplan. Arbeidet har gått langsomt da det ikke har vært lagt nok ressurser inn i det. Vi vil dra fordeler av økt aktivitet i Grønnåsen, men uavklarte spørsmål rundt samordning av anlegg med andre idretter kan forsinke våre planer for hoppbakkene.

3. Organisasjon og økonomi

Medlemsoversikt
Klubben hadde 131 medlemmer ved idrettsregistreringen 31.januar. Dette er en økning fra i fjor som delvis skyldes at de som går på hoppskolen får automatisk prøvemedlemskap i klubben for ett år inkludert. En del vil falle fra når kontingenten skal fornyes senere i vår.

To æresmedlemmer er døde
I løpet av året har to av våre æresmedlemmer gått bort. Arne Johannessen døde i februar 2011. Han nedla et stort arbeid som tillitsvalgt, trener, hoppdommer og krumtapp i utbygging av hoppbakker. Jossa Johnsen døde i mai 2011. Han var en ildsjel i idretten i 60 år og stod blant annet bak Jossabakken på Ersfjordeidet. Etter fylte 80 år vant han veteran-VM i både hopp og kombinert to ganger. Klubben skrev nekrologer over begge to på nettsidene og i avisene. Vi er dypt takknemlige for deres innsats.

Organisering
Det har vært satt ned et anleggsutvalg til å arbeide med tippemiddelsøknad og prosjektering av bakkene. Det har vært nødvendig for å få kontinuitet og kompetanse til dette langsiktige arbeidet. Organiseringen har bidratt til å aktivisere flere, men det har ikke vært heldig at lederen av klubben også har ledet utvalget.
Arrangering av renn: NNM var det første større arrangementet klubben har hatt på en del år. Roar Markussen og Hanne Sætermo koordinerte arbeidet og fikk dratt inn folk til å løse alle oppgavene så det gikk prikkfritt for seg, også med utregning. Dette var en fin gjennomkjøring som gjorde at vi lettere kunne arrangere kretsrenn og rekruttrenn etterpå. Sammen med dommerkurset (se over), gjør disse erfaringene at kompetansen på arrangementer har blitt hevet i løpet av året, og vi står bedre rustet for å ta på oss nye renn.
Organisering av utøvere og foreldre: Styret har diskutert å sette ned slike utvalg for å bedre kunne ivareta tilbudet til de ulike aldersgruppene. Det har imidlertid ikke blitt noe av. Særlig for de yngste hopperne er vurderingen at dette kunne være viktig.
Det ble holdt tre klubbmøter i høst om planene for bakkene, klubbens mål og verdier og planer for sesongen. De to første møtene var svært vellykkede og bidro til å få reist en rekke gode debatter.
Organisasjonshåndbok: Styret har begynt å dokumentere rutiner og erfaringer så senere styremedlemmer og aktive skal få bedre oversikt over oppgaver og hvordan de kan løses.

Informasjon

Det viktigste tiltaket på informasjon er at klubben har fått ny hjemmeside. Klubbenonline ble forlatt fordi den er teknisk utdatert. Den nye løsningen er basert på åpen kildekoding og ”plug-ins” for de funksjonene vi måtte ønske. Arbeidet ble gjort på høsten av Stine Haldorsen og Janne Schreuder (ikke medlem av klubben!) i samar¬beid med styret ved Gunnar Sander. I løpet av vinteren skrev vi tekster til de statiske sidene som gir en god presentasjon av klubben. Det er også lagt ut ca 60 nyhetsmeldinger. Sidene har hatt 250 – 1300 oppslag per uke i hopp-sesongen. De viktigste behovene nå er å få et godt billedarkiv for å få mer bilder på sidene og et intranett. Arbeidet med å skrive og ta bilder må også engasjere flere.
Styret har også brukt e-post til å sende info til klubbmedlemmene med jevne mellomrom.
Vi har fått flere store oppslag i Nordlys og iTromsø, bl.a. reportasje fra åpen bakke, besøk av Tommy Ingebrigtsen, lansering av utbyggingsplanene, dekning rundt NNM og lynkurs i hopp. Begge avisene har også dekket rekruttcupen og norgescupen jevnlig. Dekningen kommer fordi vi har informert avisene – ofte med henvisning til nettsida – og invitert dem til Grønnåsen. Journalistene har vært meget positive og oppfordret oss til å bruke dem mer.

Økonomi

Økonomirutiner
Innkrevingen av kontingent og treningsavgifter er tungvint. For 2010 har vi ikke fått inn alt, selv om innkrevingen var bedre enn i 2009. Vi håper å ha forbedret systemene i 2011
Vi har jobbet med å få erfaringstall fra det nye regnskapssystemet. Dette har vært brukt til å lage et budsjett for 2011.
Vi har begynt å få skrevet gavebrev på større innsats fra klubbmedlemmer og andre, i tillegg til å føre dugnadsprotokoll. Begge deler er nødvendig for å dokumentere egeninnsats ved tippemiddelsøknader.

Hovedtrekk i klubbens økonomi det siste året:
Regnskapet ble lagt om til å følge kalenderår fra 2009.
I 2010 har vi et overskudd på 219 000 kr, mot et underskudd på 56 000 kroner i 2009. Hovedårsaken er at vi fikk utbetalt tippemidler på 40 000 til K12 og 340 000 kr til klubbhuset, Mye av dette var refusjon av klubbens tidligere utlegg og egeninnsats. Etter at taket var betalt, satte vi av 150 000 kr på en anleggskonto til planlegging og utbygging av anlegget. Av dette har vi en negativ fordring på 78 000 kr i konsulenthonorar for planleggingsarbeidet som er utført (står ikke i regnskapet).
Om vi holder investeringsmidlene utenom og bare ser på driften, så har vi likevel et over-skudd. Enkelte driftsinntekter har økt sammenliknet med 2009 (utleie av klubbhuset, årskontingent, dugnad). Men hovedgrunnen er at en del kostnader er mindre enn året før (strøm, vedlikehold i bakkene, EDB, reiser). Dette bildet kan meget lett endre seg, for eksempel med frafall i sponsorinntekter (vil falle i 2011), økte strømpriser (vinteren 2011) og nødvendig vedlikehold i bakkene.
Styret har satset på kafedriften i 2011 og har nå også riktige regnskapstall for den. Omset¬nin-gen har vært 22000 kr (5400 i fjor) og netto inntekt 14 000 kr.

4. Oppsummering
Det siste året har vært aktivt. Vi har hatt et meget godt treningstilbud hele året som følges av utøvere fra 10-11-årsalderen, Vi har hatt hoppere som har hevdet seg godt nasjonalt med to gutter som har representert i utlandet og en senior i eliteklassen. Vi har blitt mer synlige gjennom nettsider og i media, har arrangert mye, og gjort en stor innsats med bakkeplanlegging og utbedring av klubbhuset. Styret vil få takke alle som har bidratt til at dette har blitt mulig!

Styret Tromsø skiklub mai 2011.

Berit Davidsen
Kjetil Elvevold
Stein Johannessen
Bittan Sandell
Gunnar Sander
Hanne Sætermo
Trond Varsi