Året 2009-2010

Årsmelding Tromsø skiklub 2009-2010

Styret har bestått av leder Hanne Sætermo, nestleder Ann Helen Øverås og styre­medlem­mene Gunnar Sander (økonomi), Dan Cato Henriksen (sponsoransvarlig), Bittan Sandell (sportslig), Britt Henningsen (hus, kafeansvarlig) og varamedlem Stein Johannessen (anlegg).

Styret har avholdt 10 styremøter samt 1 ekstraordinært årsmøte i september.

Medlemsoversikt:
Klubben har registrert 113 medlemmer i klubben online. I tillegg kommer æresmedlemmene som er: Arne Johannessen, Ragna Johannessen, Helge Lunde, Johsa Johnsen og Margit Wilhelmsen. Klubben har denne sesongen rekruttert noen nye medlemmer inn via hoppskolen.

Hjemmesiden:
Tromsø skiklub har skiftet hjemmeside til klubben online, hvor vi også har en rekke andre tjenester. Styret har startet med å bruke den for nyheter. Det er også laget utkast til en understruktur på sidene og et eksternt billedalbum (Picasa), uten at vi har fått implementert dette. Framdriften har vært hemmet av at styret har trengt teknisk hjelp og at vi ikke har fått fordelt arbeidet med å skrive innholdet på flere i klubben.

Arrangement:
Storsamling i Ørnskiøldsvik (nasjonal hoppsamling arr av Norges skiforbund):
Det var 5 hoppere og 5 foreldre fra Tromsø som var i Ørnskiøldsvik i uke 26. Det var en uke med godt vær og mye god hopping i et flott hoppanlegg hvor det ble knyttet mange nye kontakter. Anbefales.

Rovaniemi:
I august var klubben ansvarlig for den årlige treningssamlingen i Rovaniemi i Finland. Det var til sammen 85 deltakere med smått og stort. Det var hoppere fra Tromsø, Harstad, Alta og Karasjok. I tillegg var det to deltakere fra Kollenhopp. Norges skiforbund var representert med Tore Øvregård som hadde innlegg om hoppsport og det å drive en hoppklubb. Det var fire dager med flott vær og mye god hopping i alle bakkene i tillegg til sosialt samvær i hoppfamilien.

Take Off:
Tromsø skiklub arrangerte Take Off 29. oktober 2009. Johan Remen Evensen fra landslaget var skiforbundets representant, noe Tromsø skiklub er kjempeglad for. Det var 54 som møtte opp i klubbhuset hvor det var informasjon om klubben til foreldre, quiz med premier og visning av film. Johan R Evensen hadde også en treningsøkt i gymsalen på Ekrehagen skole med utøvere og trenere.

Hopprenn i Grønnåsen:
Det har også denne sesongen vært arrangert for få renn i Grønnåsen hoppsenter.
Kretsrennet som var planlagt til 6. og 7. februar ble utsatt pga mildvær og for lite snø. Det ble ikke satt opp nytt renn. Det ble arrangert et hoppkarusellrenn (klubbrenn) i rekruttbakkene K6, K12 og K30. Her deltok hoppere fra Øverbygd og Tromsø og det var 25. deltakere til sammen.

Samarbeidspartnere/sponsorer:
Etter et vanskelig år på sponsormarkedet  pga ”finanskrise” ble dette resultatet av pengejakten sesongen 2009-10: Lufttransport: 15 000 ,- Kræmer:  5000,- Delta: 15000,-(innbetalt hele summen for 3 år)Vital: 5000,-. Det kunne sikkert ha vært hentet inn mere penger og dagens sponsoransvarlig anbefaler at det settes ned en egen gruppe for å selge 3 års kontrakter a 5000,- pr. år da det har vist seg at det er lettest å selge

Knut Wilhelmsen har sponset klubben med å få tettet lekkasjen i taket i høst.
Kjell Otto Sebergsen har ordnet div elektriske reparasjoner og service rimelig for oss.
Dag Tessem har bidratt med graving av profil i K 12.

Nordix data har instalert trådløst nettverk i klubbhuset gratis.

Anlegg:
Det har vært stor aktivitet med mye dugnad i K12 fra juni til oktober. Bakken er blitt utbedret med ny profil, nytt overrenn med porselen og plastdekke i unnarennet (sletta gjenstår).  Det er også gravd ut profil for å lett kunne bygge en K-6 i snø.

En komite utnevnt av styret har jobbet med prosjektering og plan for utbedring av hoppanlegget. De sendte inn søknad om spillemidler til plastlegging, men denne ble dessverre avslått pga for liten egenandel. Komiteen har bestått av Gisle A Hansen, Hugo Forfang og Jan Eirik Johnsen.

Det er sendt en søknad om penger til oppgradering og plastlegging av hoppanlegget til Sparebanken1 Nord-Norges gavefond.  Søknaden er også sendt til Gavefondets avdeling i Finnmark ettersom Finnmark skikrets støtter dette prosjektet.

Styret har skrevet en uttalelse til kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Her tok vi til orde for at Grønnåsen burde bygges ut til en K90 med plast i alle bakkene, flerbruk av anlegget og at det burde komme mindre begynnerbakker rundt om i bydelene.  Styret har også vært med i prosjektet ”Idrettsbyen Tromsø” , hvor det har blitt utredet mulighetene av å samle skiidrettene på Nord-Tromsøya med hoppanlegget som en sentral del av framtidige anlegg.

Spillemiddelsøknaden på klubbhuset er aktivert igjen i år.

Sportslig:
Hoppskolen/rekruttering:
Hoppskolen i år gikk over 8 uker med oppstart først 9. Februar pga mildvær.  Mellom 8 og 15 deltakere  har hoppet i K-2, K-6 og K-12-bakkene hver uke. Jan Eirik Johnsen og Trond Evertsen var instruktører. Hoppskolen ble avsluttet med hoppskolerenn og påfølgende premie- og diplomutdeling til alle deltakerne. Det har vært stor etterspørsel etter å låne hopputstyret skiklubben har. Hoppskolens deltakere har vist en fremragende innsats og alle har hatt stor fremgang i hoppbakken.
Vi har hatt salg av vafler, kaffe og saft noe som har vært svært populært. Ved bedre og mer aktiv markedsføring bør det være mulig å rekruttere betydelig flere til hoppskolen i fremtiden.

Den 13. mars ble det arrangert rekruttrenn i K-6 og K-12 med god oppslutning. Flere av rekruttene har også deltatt på renn i Skjærhaugen i Øverbygd.  Det er gledelig at jentene også har vært med denne sesongen.

30 m og 50m, trener Jan Eivind Pettersen.
I vinter har det vært gjennomført 2 treninger i uken i 30 m, og noe hopping i 50 når det var nok snø.  Det har vært meget god fremgang på hopperne i vinter. De begynner å bli trygge på farten, er blitt mer stabile og har fått bedre teknikk. Det viktigste er at de har hatt det moro og trives godt sammen. Det er 4 stykker som har prøvd å hoppe i 70 m. De har som mål og hoppe på plast i Mobakken til våren. I Øverbygd var det 2 som prøvde 65m for første gang og de var meget godt fornøyd.  Alle hopperne i denne gruppen har hoppet i 50 m i vinter.

På innetreningen har det vært varierende oppmøte. Det kan skyldes at de fleste av hopperne driver med andre idretter og kan føle at det er nok trening foreløpig. Det mest gledelige er at det ikke har sluttet noen hoppere i år og det skyldes nok det gode miljøet.

To hoppere deltok på Solan Gundersen lekene i Alvdal i både hopp og kombinert. Det var en stor opplevelse for dem å oppleve et så stort arrangment med yngre hoppere fra hele landet.  Ellers har hopperne i de nevnte bakkene deltatt på hoppkarusellen som ble gjennomført i Troms og et renn i Alta med mange hoppere og gode resultater. Vi har også deltatt på to rekrutteringsrenn i Tromsø og Øverbygd som var vellykket.

Det er meget bra at hoppkarusellen og rekrutteringsrennene gjør det mulig å arrangere hopprenn i kretsen, noe som er helt avgjørende for rekrutteringen. Erfaringer fra sesongen i år gjør at jeg er optimistisk med tanke på ytterligere framgang for alle hoppere neste sesong. Litt organisering og økte treningsmengder er det som skal til.

Innetreningene, trener Bittan Sandell.
Det har vært gjennomført 2 innetreninger pr. uke i Alfheim gymsal.
Mandager kl 16-17 ble brukt til basistrening med hovedvekt på bevegelighetstrening. Dette var et tilbud for alle. Oppmøtet har vært stabilt med ca 6-8 utøvere under hele sesongen også under hopp-sesongen. I tillegg til treningseffekten opplever jeg at denne økten har vært sosial med tanke på at det har vært utøvere i forskjellige aldrer. Onsdager kl 19.30-21.00 var powertrening for RC-gruppa. Bra oppmøte. Denne treningen stoppa opp fra januar 2010 pga trenermangel.
Ungdomsprosjekt i Midt- og Nord Norge (Bittan)Henning Loe med tilhørighet i Orkdal IL, (hovedtrener for Team Sør- Trøndelag) starta høsten 2009 et Ungdomsprosjekt i Midt- og Nord Norge. Prosjektet er for hoppere i aldersgruppen 13 – 16 år som har ambisjoner og lyst til å utvikle seg til å bli gode skihoppere, og deres trenere og støtteapparat (med foreldre) i de respektive klubber og/ eller team de er tilknyttet i midt og Nord – Norge. Det var planlagt 3 samlinger under sesongen.

Bittan og 5 utøvere (Johan, Espen, Alexander, Simen og Jonas) reiste på 1. samling 23.–25. oktober 2009 iTrondheim. Tema for samlingen var:
• Tester
• Koordinasjon
• Beveglighet
• Trenerrollen
Prosjektgruppa bestemte etter 1. samling å forskyve prosjektet. Det har ikke vært 2. og 3. samling.

14 -15-16 år, trener Hugo Forfang.
Bittan Sandell har de to siste sesongene kjørt innetreninger med bevegelighetstrening på en profesjonell måte to ganger pr uke. Vi er kommet godt i gang med en ny og god trenings­kultur og skal fortsette å ha fokus på forbedring av mengde og kvalitet på treningene. Det er opp til hver enkelt utøver å trene nok og vårt ansvar å legge godt til rette for dette. Den dagen utøveren selv forstår nødvendigheten av å trene jevnt og nok over tid vil hun/han få en positiv utvikling og rask nivåheving.Sommersesongen vår kom rekordtidlig i gang med første hoppøkt i Mobakken 21.mai. Vi deltok i Sør-cup, som gikk i Kristiansand, Arendal og Porsgrunn. Våre hoppere deltok i 3 av 7 mulige konkurranser i Sommer RC med mange gode plasseringer.
Vi kom i gang med vintersesongen og hopping før jul, men fikk et opphold under mildværet i januar. Resultatene i RC har vært varierende, men de fleste har hatt framgang tross til tider problematiske treningsforhold. Innetreninga har gitt resultater i form av bedre prestasjoner. Mange av utøverne har gjort store framskritt og har vist god treningsvilje.  Johann har utmerket seg spesielt med flere gode plasseringer og ble uttatt til  i FIS Youth cup i Hinterzarten i Tyskland.  Han er av Skiforbundet valgt ut til å være med i Team Morgendagens helter, noe som betyr stipend og spesiell oppfølging.

To av utøverne flytter sørover til høsten for å kunne kombinere hopp og skolegang.


Trønderhopp:
Tromsø skiklub har i år hatt 3 hoppere i Trønderhopp: Tord Markussen Hammer, Eirik A Hansen og Øystein Nyseth. Tord ble nr 5 sammenlagt  i NC Elite og Eirik nr. 24. Eirik deltok også i NC-A og der ble han nr 9 sammenlagt. NM jr., Stryn liten bakke (K90) : Eirik nr. 15.
NM junior., Granåsen, stor bakke : Johann nr. 17 og Eirik nr. 20.
NM senior, Vikersund, liten bakke : Tord nr. 13, Eirik nr. 58 og Johann nr. 60
NM senior, Granåsen, stor bakke: Tord nr.18
NM sen., Vikersund, laghopp : Troms nr. 7 med Tord, Johann og Eirik.

Veteran:
Stein Johannessen vant NM for veteraner i Vikersund.

Dommere i klubben og deres aktiviteter:
Jørn Thomas Hansen er leder av Troms skidommerlaug.
Nicolai Sebergsen er ferdig utdannet FIS dommer i år og har dømt i en rekke nasjonale renn i vinter.
Tor Zachariassen har vært måldommersjef i flere renn i vinter bla hovedlandsrennet i Hurdal og måldommer i WC Holmenkollen i mars.

Politiattest:
Tromsø skiklub har 6 personer med politiattest. Disse er godkjent for 2 år og må fornyes høsten 2010.

Økonomi:
Styret har lagt om regnskapsførselen i hht NIFs bestemmelser. Det innebærer bl.a. at regnskapet skal følge kalenderåret, ikke datoene for når årsmøtet holdes, og være basert på Norsk standard kontoplan for alle som er tilsluttet NIF.  Det er videre kjøpt inn et regnskaps­program – daTax Foreningsøkonomi – som erstatning for regnearkene som har vært brukt i en årrekke.

Omleggingen betyr at det legges fram et årsregnskap for 2009, inkludert de fire første månedene som inngikk i regnskapet som forrige årsmøte i mai 2009 godkjente. I tillegg har revisorene gått igjennom regnskapet for første del av 2010 slik at det avgående styret kan kjennes ansvarsfritt av årsmøtet.  Det tas sikte på at dette skal bli årlige rutiner framover.

Det er ikke uten videre mulig å sammenlikne tidligere regnskaper med 2009 pga feil i måten årsregnskapene basert på regnearkene ble stilt opp på.  Noen hovedtrekk i klubbens økonomi for 2009:

  • Regnskapet for 2009 viser et underskudd på kr 56 700,-.  Klubbkassa var derfor praktisk talt tom ved årsskiftet 2009-10. Dersom vi sammenlikner beholdningen 1.5.2009 med situasjonen ett år senere, var det et underskudd på 36 700,-.
  • Omleggingen til kalenderår har betydd at vi har ”tapt” inntektene for siste halvår 2009; innkreving av kontingenter, leie med mer ble utsatt til våren 2010.
  • Inntekter: klubben har hatt meget god uttelling på søknader om offentlige tilskudd, som har dekket de to store byggeprosjektene i K70 og K12. Vi fikk kun inn 28 000 kr i sponsorstøtte i 2009.  Inntektene fra utleie av antenneplass var uendret i 2009, men vil bli redusert i 2010 da Brannvesenet har sagt opp sin avtale.  Styret har begynt å undersøke mulighetene for å få nye leietakere.  Innkreving av medlemskontingenter og treningsavgifter har blitt bedre etter at dette ble satt bort til Mamut. Salgsinn­tekter og andre inntekter fra arrangementer har vært minimale. Det har kun vært en dugnad for å skaffe penger (prøvesmaking av fisk).
  • På utgiftssida har klubben hatt rundt 80 000 kr i faste driftskostnader til hopp­anleg­get knyttet til strøm, brøyting, forsikring, heis og reparasjoner. I tillegg ble det i 2009 investert 506 000 kr i nytt spor i K70, ombygging av K12 og innkjøp av stillas for trenere.  Støtten til utøvere/reise for trenere har vært på rundt 60 000 kr.

Regnskap 2009 ligger vedlagt sammen med anbefaling fra revisorene om at det godkjennes.

Styret har også arbeidet med å lage skriftlige økonomirutiner for å sikre kontroll over pengebruken.

Styret Tromsø skiklub mai 2010.

(sign)