Året 2008-2009, årsmelding

 

Årsberetning Tromsø Skiklub 2008-2009.

 

Styret har bestått av leder Hanne Sætermo, nestleder Ann Helen Øverås, styremedlem Karen Prytz (økonomi), styremedlem Espen Larsen(anlegg), styremedlem Eivind Edvardsen(sportslig), styremedlem Dan Cato Henriksen(sponsorkontakt)

Styret har hatt 9 styremøter inkl et ekstraordinært hastemøte i januar angående porselenssporet.

Medlemsoversikt:

Klubben har registrert 107 medlemmer i klubben online. Klubben har likevel 130 medlemmer alt i alt. Klubben har i tillegg 4 æresmedlemmer: Arne Johannesen, Ragna Johannessen, Helge Lunde og Johsa Johnsen. Det har denne sesongen kommet en del nye medlemmer rekruttert inn via hoppskolen.

Hjemmesiden:
Tromsø Skiklub har byttet hjemmeside til klubbenonline.no. Siden er mer dynamisk enn den gamle og skal bli et bedre verktøy for styret, trenere, utøvere og dugnadsansvarlige. Her kan man sende e-mail eller sms til dedikerte grupper i klubben. Foreksempel vil trenerne kunne legge ut informasjon eller sende informasjon på mail og sms til utøverne herfra. Vi har også kjøpt faktureringsbiten som forenkler jobben for økonomiansvarlig. Siden er allerede tatt i bruk og kan besøkes på klubbenonline.no, skriv Tromsø Skiklub i rubrikken for ”finn ditt idrettslag”. Vi ligger under Tromsø Skiklub – Ski. Siden er foreløpig i oppstartsfasen, men vil være i full bruk innen høstsesongen starter. Tromsø Skiklub mangler it-folk og har behov for en til to personer som kan være web- og Emit-ansvarlig.

Arrangement:

I august var klubben ansvarlig for den årlige treningssamlingen i Rovaniemi, Finland og det var til sammen 50 fra Tromsø Skiklub som deltok med smått og stort. Her møttes stort sett hele hoppmiljøet i Nord-Norge til trening og sosialt samvær. Det var også deltakere fra Harstad, Alta,Karasjok og Mo.

Tromsø Skiklub har også denne sesongen vært vertskap for Norges Skiforbunds rekrutteringsarrangement Take Off i november 2008. Daniel Forfang var Skiforbundets  representant og  35 stykker var samlet på Slettaelva skole. Det ble vist film og holdt foredrag av Jan Eirik Johnsen. Kafeen var åpen. Det ble avholdt en treningsøkt i skolens gymsal der Daniel Forfang var med.

Denne sesongen har det vært arrangert svært få konkurranser i Troms Skikrets. Tromsø skiklub har kun arrangert et klubbrenn (Telenorkarusell). Kretsrennet som var planlagt til 12. januar regnet bort og ble avlyst. Det har beklageligvis ikke blitt satt opp noe nytt renn. Det oppsatte RC rennet 19. og 20. februar ble avlyst. Dette var satt opp samme helgen som junior NM i Bardu og følgelig hadde ikke Tromsø skiklub ressurser, les folk nok til å gjennomføre et forsvarlig renn.

Det har vært liten aktivitet også i de andre kretsene i nord. Nordnorsken ble i år arrangert i Mo og det var ingen fra Tromsø skiklub som deltok, noe klubben har fått kritikk for.

Et sterkere samarbeid mellom de tre skikretsene for å forbedre rekruttering og aktivitet for hoppsporten er påkrevet. Det drøftes om det skal legges opp til at kretsene arrangerer hver sine renn i løpet av sesongen og at disse avsluttes med Nordnorsken som også skal gå på omgang. Tidlig terminliste over disse rennene vil være påkrevet for planlegging av reiser og deltakelse.

Det nord-norske hoppmiljøet har fortsatt sitt absolutte tyngdepunkt i Tromsø Skiklub. Dette understreker viktigheten av at Tromsø Skiklub har høy aktivitet, og legger vekt på rekrutteringsarbeid.

Det er et mål at klubben påtar seg fremtidige konkurranser på både regionalt – og nasjonalt nivå.

 

Samarbeidspartnere

Tromsø Skiklub har i dag tre nivåer på sponsoravtalene: Hovedsponsor, delsponsor og støttespiller. Per i dag har klubben en hovedsponsor (DnB NOR Bank)- , tre delsponsorer (Lufttransport, Pellerin og Odd Berg) samt flere støttespillere.  Bidraget fra disse er avgjørende for at klubben skal kunne opprettholde den sportslige aktiviteten og holde anlegget i tilfredsstillende stand. Noen av avtalene går ut etter denne sesongen, og styret i klubben må arbeide målbevisst for enten å fornye disse eller fremskaffe nye sponsorer. Totalt bidrar sponsorene med et beløp på kr 90.000,- årlig.
Det er viktig at klubbens profilering av disse sponsorene er på en god måte for sponsorene og til deres tilfredshet.  Profileringen skjer i hoppanlegget, på klubbens hjemmeside og på utøvernes utstyr.

På grunn av finanskrisen har det vært spesielt vanskelig å få tak i nye sponsorer for neste sesong. Sponsoransvarlig (Cato) mottar gjerne forslag til nye bedrifter vi kan kontakte.

Her er sponsorne våre. Dnb nor bidrar med 20 000 pr. år, og er inne i sitt siste år hvis vi ikke klarer å forlenge.
Pellerin 12 000,-
Odd berg 12 000,-
Lufttransport 15 000,-
Følgende er inne i 3 årskontrakter med 5000 pr. år: Vital Forsikring, Norwegian, Tromsprodukt, Markedshuset, Kræmer,
I tillegg har vi fått 3000,- fra Byggesystemer.
Klubben leier ut 4 antenneplasser i hopptårnet i K70 som gir klubben gode inntekter.

Anlegg:

Det har vært arbeidet med flere tiltak for å forbedre hoppanlegget.

Diverse dugnader.

Forsterket trenertribune i K70. I etterkant ble tribunen tatt av sterk vind og ramlet ned. Det er som en  midlertidig løsning montert opp en stillasje fra byggesystem. Klubben må ta stilling til om vi skal kjøpe denne.

Fjerning av gammelbrakka

Utbedring av atkomstvegen inn fra Dramsvegen

Utbedret lagringsplassen for rulla på sletta, samt fjernet noe stein og fjell fra nordsiden av underrennet i K70

Einar Eriksen har montert takbeslag langs hele nordsiden av klubbhuset

Econor har utført tetting av taket på klubbhuset.

Josha og Lars Tore har utbedret tilløpet i K12, samt bygget en solid rampe på toppen

Møte med ordfører om støtte til strøm, brøyting og tråkking av bakkene. Samtidig lagt fram visjon om plast i alle bakkene og en langsiktig mål om K90. Vi fikk innvilget kr 10 000 fra kommunen.

Søkt om midler til nærmiljøanlegg (K6 og K12). Innvilget kr 42 000.

Som en del av dette arbeidet fikk vi overta noe av kunstgresset i Skarphallen mot at vi hjalp til å fjerne dette. Ble gjennomført som dugnad. Kunstgresset er planlagt brukt i unnarennet i K 6 og K12. Det har ligget lagret under plast gjennom vinteren i hoppanlegget i Grønnåsen. Dette er planlagt lagt ut i sommer.

Søkt om spillemidler til klubbhuset. Ikke avklart (juni)

Sporsetter for K 30 og  K 50: Vi søkte om spillemidler til dette og fikk beskjed om at vi kunne få innvilget et tilskudd på 50% av kostnaden. Styret innså vanskeligheter med å framskaffe midler til sporsetter utstyr til 2 bakker og styret har valgt å prioritere K 45. Dette ble fremført på nytt til NSF. Vi venter på endelig tilbakemelding på bevilgning. Så langt har vi fått beskjed om at vi får midler (50% av anskaffelseskostnad). Alta IF har tilbudt oss deres sporsetterutstyr (fra deres K 70) herunder hjelp til montering. Selve monteringsarbeidet må gjøres på dugnad og kan igangsettes så snart vi har fått endelig klarsignal angående midler fra Skiforbundet.

Nytt spor i K70:

Dessverre skjedde det en stygg ulykke i den største bakken under trening i vinter. Årsaken var at deler av det gamle sporet var ødelagt og hadde en del sprekker pga frostsprengning.

Gjenbruk av dette sporet ble foreslått, men avvist av styret pga sikkerhetsrisikoen.

Det ble søkt om midler til nytt spor hos Tromsø kommune (350.000) og Troms fylkeskommune (100.000). Begge søknadene ble innvilget.
Klubben har selv fjernet det gamle sporet og klargjort underlaget for montering av nytt spor.

Nytt spor ble bestilt fra Porsgrund Porselen, med varmekabler, montering og el. opplegg til dette. Total kostnad for PP’s arbeid/leveranse er avtalt til 441.600. Sporet ble montert opp i uke 18.El. forsyning må monteres av lokal elektriker

Kunstgress i unnarenn i K45 og K30 og K12,5: Dette er innvilget for K 12,5. Kunstgresset er på plass, og det tas sikte på å få lagt dette ut i sommer/høst.

 

Sportslig:

Oversikt over aktivitet og sportslige resultater sesongen 2008 – 2009:

30 m:
Det har vær gjennomført 2 treninger fast i uken fra i høst og til nå. I høst begynte vi med innetrening på Slettaelva skole 2 dager i uken, det var ganske bra oppmøte. I tillegg tilbud om stupetrening enkelte onsdager. Oppmøte her har vært varierende.

Da snøen kom var det fast trening 2 dager i uken mandag og torsdag. Det har vært meget godt oppmøte med opp til 13 hoppere på enkelte treninger.

Trenerne er meget fornøyd med sesongen da det har vært lite frafall og at det er flere som er klar til og prøve seg i en større bakke til neste år.

Hopperne har vært på 3 stevner i 08/09: Klubbmesterskap i Tromsø, Harstad skifestival og renn i Øverbygd. Det var fine stevner med gode resultater og sosiale sammenkomster for hopperne. Foreldrene har vært meget engasjert og flinke til og hjelpe til der det har trengtes i hele sesongen.

14 – 15 år.
Før denne sesongen hadde vi fast time i gymsal på Alfheim mandager fra 16 til 17. Oppmøtet har vært godt.

Trening i Grønnåsen har i år vært vanskelig etter at poselenssporet ble ødelagt. Det  nye sporet  gir håp om bedre tider og mer stabile treningsforhold. Det er beklagelig at vi i løpet av siste året har mista tre utøvere som har gitt seg av forskjellige grunner.

Vi starta sesongen med NSF`s storsamling i Ørnskiøldsvik, her deltok vi med tre hoppere, Espen Eriksen, Alexander Henningsen og Johann Andrè Forfang.

Alexander og Johann ble etter denne samlinga tatt ut på NSF`s lag til Youth cup i Zakopane i Polen. Her fikk de konkurrere mot de beste i verden i denne alderen. Resultatene ble ikke som guttene hadde håpet, men læring fra turen er viktig å ta med seg.

I RC startet Alexander veldig bra med 2. plass i Botne som beste plassering, Alexander har hoppet godt og hadde enkelthopp som var veldig bra. Han var uheldig og skadet seg under trening i Grønnåsen, og fikk dessverre resten av sesongen spolert.

Johann kom i form etter hvert, og slutten av sesongen ble meget bra. 2. plass i RC Folldal og 2. plass i RC Knyken, Tangering av bakkerekord i Harstad og bakkerekord i Øverbygd var hans beste prestasjoner.

Simen begynte å finne ut av hoppingen (teknikk) og hoppet bedre og bedre mot slutten av sesongen. Simen ble nr 31 i hovedlandsrennet.

Espen forbedret også teknikken på tampen av sesongen og hoppet bedre enn noen gang i siste del av sesongen. Espen ble nr 17 i hovedlandsrennet.

Felles for gutta er at de presterte best etter at vi hadde fått trent hjemme. Det har vært varierende forhold i Grønnåsen sist vinter og vi har håp om at det nye sporet kommer til å gi bedre kontinuitet i hoppingen.  Før kommende sesong bør det  trenes mer systematisk enn tidligere, og håper å få dette til gjennom et samarbeid med Trønderhopp gjennom barmark sesongen

Vi bør i løpet av neste sesong «hente opp» hoppere som nå hopper i de mindre bakkene.

Vi starter barmarkstrening i starten av mai, og vil i tillegg til teknikktrening og bevegelighet også trene power. Første samling blir storsamlingen i Ørnskiøldsvik i juni.

For å ha ambisjoner må vi ha et støtteapparat som tar ansvar for økonomi, tilrettelegging for trening (prepping av bakke, ordne med gymsal), organisering av turer og samlinger (bestilling av billetter og overnatting).

Et samarbeid med Trønderhopp vil medføre to til tre samlinger. Deltakelse i RC og Hovedlandsrenn vil medføre fem til seks turer sørover.

Trening i Mobakken vil medføre kjøring til Mobakken en gang i uka, pluss eventuelle helgesamlinger.

Samlingen i Rovaniemi i midten av august er selvsagt på planen.

Erfaringer fra forrige sesong gjør at jeg er optimistisk med tanke på ytterligere framgang for alle hoppere neste sesong. Litt organisering og økte treningsmengder er det som skal til.Det må rekrutteres nye trenere som gis anledning til å delta på trenerkurs.

.16 år og juniorer:
Trening ca en gang i uken sommer og høst. Hoppet hver dag i vinter når bakken var åpen.

Renn: Thomas og Alexander deltok i NM for junior i Mobakken og på Harstad ski festival.
Alexander ble nr 61 og Thomas nr 74 av 75 deltakere. Vi hadde en plan å delta på flere renn. De har prioritert skole og sykdom har stoppet turer.

Råd: De eldste må få tilgang til hall etter kl 1800. De går på videregående skole og har jobb.

Trønderhopp
Tromsø skiklub har for tiden tre hoppere som er en del av Trønderhopp. I fjor sommer/høst begynte tre av våre gutter på skole i Trondheim og startet trening sammen med Trønderhopp. I løpet av vinteren falt en av disse fra og nå har vi Tord M. Hammer, Øystein Nyseth og Eirik A. Hansen som trener med Trønderhopp.

Vinterens konkurranse i Norges Cupen ble en ny opplevelse for rekruttene og de oppnådde flere gode plasseringer. I NC konkurreres det i tre ulike klasser; NC Elite, NC A og NC B. Av våre hoppere konkurrerer Tord i NC Elite, Eirik i NC A og Øystein i NC B. Både Tord og Eirik kvalifiserte seg til NM senior i liten og stor bakke.

I februar ble Eirik tatt ut til å representere Norge i Ungdoms OL i Polen der han ble nest beste norske utøver med en 28. plass. I lagkonkurransen ble Norge nr 7.

Etter årets sesong er Tord rangert som nr 35, Eirik nr 61 og Øystein nr 113. Dette betyr at Tord skal starte kommende sesong i NC Elite, Eirik i NC A og Øystein i NC B. For kommende sesong tilhører Tord og Eirik treingsgruppe 1 og Øystein er en del av Treningsgruppe 2 i Trønderhopp

Rekruttering/ Hoppskolen:
Det har vært arrangert hoppskole åtte torsdager i fra januar til mars. Avsluttet med klubbrenn/Telenorkarusell.

Det har vært bra rekruttering via hoppskolen i vinter.  Klubben håper disse vil fortsette med sporten slik at det sikres tilvekst i Tromsø skiklub.

Utfordring: Det har ikke vært faste trenere, det har vært personer fra foreldregruppen som har delt på ansvaret for treningen. Utøverne har deltatt og hatt hver sin gang som hjelpetrenere og bidratt til å motivere ungene i hoppskolen.

Kafeen har vært åpen og gitt mulighet for å få kjøpt vafler, saft og kaffe, noe som har vært populært. Hoppskolen har mange ivrige og flinke rekrutter som Tromsø skiklub har forventninger til. Foreldrene har vært med og stilt opp som preppere, heisvakt og motivatorer. Bra.

Samlet sett har hopperne hatt meget god fremgang. Det er viktig at vi til neste sesong får opp aktiviteten på skiskolen slik at det fortsetter og komme nye medlemmer til klubben.

Dommere:
I dag har klubben tre forbundsdommere: Tor Zachariassen, Nicolai Sebergsen og Jørn Thomas Hansen. Nicolai er også nasjonal TD og holder på med aspirantperioden som FIS dommer.

Tor Z og Olaf Larsen er også nasjonale målersjefer.

Nicolai har vært dommer normal bakke og Jørn Thomas har dømt i junior NM.

 

 

 

Økonomi:

Styret har i sesongen vært på offensiven og søkt på midler både til generell drift og til øremerkede formål. Søknaden om tippemidler til klubbhuset ble gjort ferdig og levert inn, evt utbetaling vil komme i neste års regnskap. Fra Fokus bank fikk vi en pengegave på kr 40 000,- Kommunen har også bidratt med støtte til utstyr, anlegg og 10 000,- øremerket strømutgifter. Vi har hatt flere runder med kommunen om å få dekket strømutgiftene våre, som i år har vokst til kr 39 461,-det hele endte med de ti tusen, uten noen avtale videre.

Når det gjelder kontingenter, ble disse for første gang i år sendt ut via Klubben Online og Mammut. Det gikk ikke helt som det skulle, så det nye styret må jobbe videre med medlemsregisteret for å få alle medlemmene registrert riktig i forhold til fakturering av medlemskontingent. Det ble også gjort noe sent i sesongen, da vi skulle få med oss et kurs i bruken av klubbsiden online først. Derfor har bare deler av kontingentinntektene kommet med på årets regnskap.

Når det gjelder stevneutgifter, har klubben ut fra styrevedtak i starten av sesongen dekket reise og overnatting for en reiseleder når utøverne har deltatt på renn, samt startkontingentene for utøverne. Disse har dekket alle sine reiser og overnattinger selv.
De fire Tromsø hopperne i Trønderhopp fikk kr 10 000,- hver i støtte fra klubben, noe som dekket omtrent en tredjedel av treningsavgiften deres.

Handlingsplan:

–       Anlegg: Her må det arbeides med ferdigstilling av de prosjektene som er igangsatt. Oppgradering av bakkene til helårs anlegg( viktig for rekruttering og for å holde på hopperne) og å sikre utøverne et helårs tilbud, slik at de ikke så lett går over til andre aktiviteter.

–       Sporsetterutstyr i alle bakkene vil gjøre at klargjøring/prepping av bakkene vil gå raskt og vil gjøre det mulig med mer tid og fokus på hopping/sportslig aktivitet etter snøfall.

–       Hoppskolen må sikres kontinuitet fordi det er her den viktigste rekrutteringen skjer.

–       Det må settes opp en plan i god tid før, og ansvarliggjøring av personer som har ansvaret for aktivitet, prepping, kafe.

–       Aktivitet/trening.
Treningene kan forbedres. Selv om opplegget har vært bra siste sesong, kan det bli enda bedre.

–       Lage en systematisk plan for all aktivitet: treningstider, sted, ansvarlig trener og målsetning. Faste treninger som også innbefatter bevegelighet og power. Mobilisere trener ressurser. Når terminlistene foreligger må det planlegges hva klubbens utøvere skal delta på slik at dette er forutsigbart allerede i høst. Det må også planlegges i god tid hvem som reiser med og hva klubben kan bidra med økonomisk(kan variere fra år til år sett i forhold til aktivitet).

–       Klubben trenger en Web ansvarlig som kan ha ansvaret for online siden vår samt en som kan lære seg emit systemet for bruk i renn. Mål for neste år er å få en levende klubbside.

Det ble arrangert et trenerkurs 22. og 23. mai der Christian Meyer fra trønderhopp foreleste og hadde 2 treningsøkter med noen av hopperne (power og bevegelighet) Kurset samlet 14 deltakere.

Politiattest:

Tromsø Skiklub har 6 personer med politiattest.

Regnskapet:

Regnskapet 08/09 er gjennomgått av revisorer med kommentarer.

Styret Tromsø Skiklub 27.05.09.

(sign)