Nordøya-skolene kurset om hopp i skolen

Mortensnes har vært en pilotskole som har prøvd ut hopp som en del av Trivselsprogrammet (se her). De samarbeider mye med de andre skolene på Nordøya: Borgtun, Stakkevollan, Hamna og Soltun. De fem skolene har blitt enige om at alle sammen skal introdusere hopp i Trivelsprogrammet og andre aktiviteter på skolen.

Som en forberedelse til dette deltok 19 lærere fra disse skolene på et kurs i regi av hoppklubben. Kurset hadde fire deler:

  • Hva vil vi oppnå med hopp og skileik?
  • Øvelser: hva kan elevene gjøre ?
  • Bakker:   a) Mobil helårsbakke K3 – bruk og sikkerhet.  b) Sånn bygger vi hoppbakker i snø ved skolen 
  • Omvisning i Grønnåsen

Lærerne fikk demonstrert riktig sittestilling og sats. Alt for komplisert, i forhold til det de trenger å lære bort, men en bakgrunn for å kunne gi enkle råd til elvene. Viktige momenter er å sitte støtt på hele foten i tilløpet, satse på hele foten (ikke på tåa) og la beina gjøre hele jobben med å skyve fra mot underlaget så knærne retter seg, uten at overkroppen forsøker å hjelpe til. Øvelser for skileik og hopp finnes på disse sidene.

Tilsvarende ble det vist hva man skal legge vekt på når man skal bygge småbakker. Den største a-ha opplevelsen for de fleste var nok at hoppet skal helle nedover. Spretthopp er morsomt og absolutt noe elevene kan leke seg i også, men passer ikke for klassisk skihopping.

Det enkleste som alle skolene stort sett kan gjøre, er å bygge hoppbakker i snø. Her er det bare å gjøre det beste ut av hva man har rundt seg, om så å la brøyebilene legge opp dunger som bearbeides til hoppbakker. Skal man være litt mer avansert, så går det an å grave ut et profil i terrenget så det blir lett å få bygget riktige bakker om vinteren. Det ligger lenker til Skiforbundets sider med tegninger etc for småbakker her.

Som en avslutning fikk deltakerne en omvisning i Grønnåsen. Skolene er som alle andre velkomne til å brule anlegget, bare de respekterer enkle regler som å ikke ake eller tråkke i bakkene (se her). De kan også få låne hoppski med NNN-bindinger av hoppklubben.

Skolene har bestemt at den mobile helårsbakken som har stått på Mortensnes nå skal flyttes til Borgtun. Elvene hoppper med miniski i denne i storefri som en del av Trivelsprgrammet. Bakken skal så rullere mellom skolene. Håpet er at alle skolene i koommunen etter hvert skal bli med på dette.