Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i hoppklubben torsdag 30.5 kl 18:30 på klubbhuset. Saker som ønskes tatt opp, bes sendt styret innen 23.5.

De viktigste sakene på årsmøtet er: Årsmelding, planer for kommende år, revidert regnskap, behandling av forslag og saker, fastsettelse av medlemskontingent og valg.

Sakspapirene vil bli sendt medlemmene på mail. Vi håper mange setter av datoen og stiller opp!

Styret

Tagger: