Hoppskolen går torsdag 26.1 – ellers avlyste treninger og renn

Forholdene i Grønnåsen i dag, mandag 23.1, er at det ikke er mulig å hoppe verken i K30, K45 eller K70. Generelt er det isete og lite snø. Situasjonen er ikke blitt bedre av at det har blitt akt i unnarennet på K45 og tråkket i overrennet på K30. Det blir derfor ikke noe trening i disse bakkene på verken tirsdag eller torsdag. Vi henviser til innetreningen på Alfheim på onsdag kl. 19:30 – 21:00.

I de to småbakkene K6 og K12 er det bedre forhold. Det er hardt, men med litt innsats med river og spaing av snø fra sidene, skal vi klare å få gode nok forhold til å få avviklet hoppskolen også torsdag 26.1. Folk oppfordres til å komme fra kl 17:00 og hjelpe til med å sette i stand bakkene.

Forholdene i bakkene gjør også at vi avlyser kretsrennet som skulle gått til helgen.

Trøsten er at det er varslet nedbør fra helgen og flere dager framover. Det er usikkert hvor mye av det som vil bli regn og sludd eller snø.