Hopp i skolen: Krangelen hopper vi over!

Hoppklubben hopp har innledet et samarbeid med Mortensnes skole og Trivselsleder-prosjektet om hopp i skolen. I dagens Nordlys og Tromsø var det fine oppslag om dette:

Bakgrunnen er at 19 skoler i Tromsø er med på det såkalte Trivselslederprosjektet. I det tilrettelegger elever på skolene for aktivitet i friminuttene for å fremme bedre trivsel og økt fysisk aktivitet. Prosjektet samarbeider med Norges skiforbund hopp. I Drammen har det vært laget ”drømmedager” for elever med mobilisering av kjente hoppfjes. Der har 5000 elever fått prøve å hoppe på ski i en mobil 3-meters hoppbakke. Den kan brukes året rundt og sirkulerer på skolene.

Mobile hoppbakker er nå spredd rundt om i landet. En av dem har stått på Mortensnes skole siden september. Her har det ikke vært «event og show», men daglig bruk i friminuttene – drevet av trivselsledere som går i 4. – 7.klasse.

Med utgangspunkt i erfaringene fra Mortensnes skal hoppklubben og Trivselsprogrammet samarbeide om å få økt bruk av hopp som en aktivitet i skolen i Tromsø. I første omgang skal vi forsøke å utvide initiativet til alle de fem skolene på Nordøya, som samarbeider nært.  Lærerne skal kurses av hoppklubben i hoppteknikk og bygging av bakker i snø, og de skal introduseres til Grønnåsen så de elevene som ønsker litt større bakker kan få nye utfordringer og bedre utstyr. Lærerne skal så lage undervisningsopplegg med hoppaktiviteter. Planen er også at den mobile bakken skal rullere mellom skolene som blir med og at hopp skal komme inn som en aktivitet som trivselsledrerne kan drive på skolene. Hvis dette blir vellykket, skal vi tilby opplegget til alle skolene som er med på Trivselsprosjektet.