Bakkene i Grønnåsen

Hoppanlegget i Grønnåsen består av følgende bakker:

K6:
Dette er en nybegynnerbakke som lages i snø hvert år over en utgravd profil. Den ligger ved siden av K12 på sydsiden av klubbhuset, litt utenom de andre bakkene.

K12:
Dette er den minste av de skikkelig oppbygde bakkene. Tilløpet har flere avsatser med uttrekkbare bommer så det skal være mulig å starte med ulik fart for nybegynnere. Det er porselensspor i tilløpet og kunstgress som delvis dekker unnarennet. Det trengs imidlertid drenering av myra nedenfor for å forlenge kunstgresset.

K 30:
Denne ligger rett på nedsiden av klubbhuset, har stillas av tre og dommertårn.

K45:
Denne ligger rett nord for klubbhuset og har stillas av tre. Høsten 2011 fikk den porselensspor. Det er imidlertid ikke plast i unnarennet; porselenssporet bidrar foreløpig kun til å forlenge vintersesongen når det er snø i unnarennet, men ville ha vært for lite snø i tilløpet.

K70:
Denne ligger lengst mot nord. Dette er den mest moderne av bakkene med stillas i stål og porselensspor i overrennet.