Årsmøte 12. juni kl 18:30

Det blir årsmøte tirsdag 12. juni kl 18:30 på klubbhuset.

Årsmøtet skal behandle årsmelding, regnskap og arbeidsplan for det kommende året. Det er spesielt viktig at vi får en grundig diskusjon av hva vi skal satse på framover. Andre saker som ønskes tatt opp bes meldt styret snarest mulig.

Valg av nye medlemmer til styret og til utvalg/arbeidsgrupper:
Vi trenger to nye styremedlemmer. I tillegg er vi ute etter å få satt ned noen utvalg eller arbeidsgrupper utenom styret. Vi har et anleggsutvalg, men ønsker også at flere blir med i en trenergruppe og en gruppe for arrangering av renn. Materialforvalter for klubben sine ski er også ønskelig om noen kunne påta seg.

Valgkomiteen har nå begynt og jobbe. Har du forslag på noen eller kan du tenke deg selv og stille til valg er det bare og ta kontakt. Den består av Jan Eivind Pettersen tlf 41638015 og Hanne Sætermo tlf 95866315. Vi oppfordrer kvinner til og melde seg for og få en mest mulig lik fordeling i forhold til kjønn.

Tagger: