Årsmøte 3. juni kl 18:30

Det blir årsmøte 3. juni kl 18:30 på klubbhuset. Foreløpig dagsorden:

1. Konstituering: Godkjenning av innkallingen og sakliste, valg av møteleder
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Planer for 2014-15, budsjett
5. Utvikling av hoppanlegget i Tromsø skistadion – Grønnåsen
6. Valg

Saker som ønskes behandlet bes meldt til styret seinest én uke før møtet. Endelig dagsorden vil settes opp etter dette.

Styret ønsker primært å bruke årsmøtet til å diskutere planer framover. Vi vil distribuere et utkast til årsmleding og ønsker at alle forslag til endringer i denne fremmes før møtet.

Tagger: ,