Powertreningene starter opp igjen onsdag 30.8

Vi har nå fått tildelt nye treningstider i hall. Det blir samme tid og sted for innendørs trening som i våres, onsdager kl 20 på Alfheim. Her starter vi opp onsdag 30.8. Vi vil komme tilbake med mer info om treningstilbudet utover det og er interesserte i å høre både ønsker fra utøverne og om folk i klubben som kan tenke seg å bidra til treningene. Kontakt Trond Evertsen om dette.