Trenere

Klubben rekrutterer trenere fra egne rekker. Disse går trenerkurs – sist arrangert høsten 2013. I tillegg har vi trenermøter. De brukes til å legge opp treningstilbudet og er et forum for å utvikle en felles treningsfilosofi i klubben. Trenerne koordineres av sportslig ansvarlig i styret, Trond Evertsen, i samarbeid med hovedtrener Hugo Forfang som står for den faglige koordineringen og veileder de andre trenerne.

Trenere vintersesongen 2013 – 14 er:

  • Hugo Forfang (hovedtrener)
  • Bård Næss: innetreninger, bakkene én gang i uka
  • Trond Varsi: K70/K45, innetreninger
  • Kjetil Elvevold og Magnar Osnes: K30
  • Jan Eivind Pettersen, Kjetil Elvevold og Siv Anita Olsen: Hoppskolen/K12
  • Bittan Sandell: innetreninger med tøying