Stein hedret med æresmedlemsskap

Stein Johannesen ble utnevnt til æresmedlem i Tromsø skiklub på årsmøtet i mai. Her ble han lovet en festmiddag som takk for innsatsen. Klubbhuset var fullsatt av gamle venner fra hoppbakken som var møtt fram for å hylle ham for innsatsen.

– Stein har betydd utrolig mye for hoppklubben i Tromsø og for sporten vår, sa leder i skiklubben, Gunnar Sander, ved overrekkelsen av diplomen. Han framhevet tre sider ved innsatsen hans:

– Stein er et sosialt samlingspunkt og navet i det nettverket av støttepersoner som klubben er avhengig av. Kaffesamlingene i klubbhuset er en institusjon. Det er igjen en forutsetnng for å få mobilisert folk til preparering og vedlikehold i bakkene. Stein rykker ut når snøen laver ned, får med seg folk og trekker unnarennet, noe generasjoner av unge hoppere er takknemlige for. Endelig må vi trekke fram hopperen Stein. Han har holdt på med hopp fra han kunne få på seg skiene. Som veteranhopper har han blitt verdensmester.

Sander trakk også fram familien Johannessen. – Stein er sterkt arvelig belastet, både farfaren, faren og moren la ned et stort arbeid i klubben og ble utnevnt til æresmedlemmer. Det er ikke en selvfølge at man skal fylle skoene etter disse, men Stein har gjort det.

Steins mor, Ragna Johannessen, var tilstede på festen og fortalte om en ivrig gutt som holdt på med å bygge hopp i hagen til han ble stor nok til å våge seg i de større bakkene.

Det var mange som ville hylle Stein. Den største overraskelsen var det hoppkompisen Dag Tessem som stod for. I tillegg til muntre historier fra mange turer i utlandet, kunne han fortelle at Stein også hadde fått Norges Skiforbunds hederspris. Den vil bli overrakt seinere.

Se bilde og omtale i iTromsø her.

Tagger: ,