Resultater kretsenn og småbakkerenn

Resultater kretsenn og småbakkerenn hopp i Grønnåsen lørdag 2. februar. 

K6

Nr Navn Klasse Prøveomgang 1. omgang 2.omgang
355 Rakel Cecilia Halland 2008 5,5 6 4
26 Ingrid Os Trandem 2007 5,5 5 5,5
27 Våril Forseth Michelsen 2013 2 2 2
28 Vilde Forseth Michelsen 2011 3 2,5 3,5
29 Nikoline Christensen Engås 2011 2 2 2
360 Iver Nikolaj Thorsen 2008 5 4,5 5,5
30 Emil Jakobsen Knoph 2008 5 5,5 5,5
370 Anna Ovidia Hykkerud Steindal 2009 4,5 4 3,5
36 Birk Oltmans 2008 3 3 3
358 Birk Helgeland 2009 6,5 6,5 5,5

 

K15

Nr Navn Klasse Prøveomgang 1. omgang 2.omgang
355 Rakel Cecilia Halland 2008 6,5 7 6
364 Kristina Angelsen 2006 12 12 11
26 Ingrid Os Trandem 2007 6,5 6,5 9
351 Ludvik Engås 2009 12,5 12,5 13
358 Birk Helgeland 2009 6,5 7 7,5
367 Aksel Tunby Kristiansen 2006 10,5 11 11
31 Magnus Bjørkli-Eriksen 2008 10,5 11 10
370 Anna Ovidia Hykkerud Steindal 2009 5 5 4
36 Jonanne Marie Heitmann 2008 7 7,5 8
37 Edvart Heitmann 2010 4,5 5 5
36 Birk Oltmans 2008 3 3,5 4
33 Amund Lode 2006 11 10,5 11

 

K30 

Nr Navn Klasse Omgang Stilkarakterer – 3 gjeldende   Sum stil Lengde  Lengdep. Samlet poeng Sum
364 Kristina Angelsen 2006 1 14 15 13 42 20 20 62  
      2 15 14 14 43 21 24 67 129
351 Ludvik Engås 2009 1 16 15 13,5 44,5 23 32 76,5  
      2 16 15 14 45 22 28 73 149,5
358 Birk Helgeland 2009 1 12 11 13 36 10 -20 16  
      2 13 12 12 37 11 -16 21 37
367 Aksel Tunby Kristiansen 2006 1 12 11 13 36 19,5 18 54  
      2 14 12 13 39 19 16 55 109
31 Magnus Bjørkli- Eriksen 2008 1 14 14 14 42 14 -4 38  
      2 13 13 13 39 13 -8 31 69
32 Henrik Bjørkli- Eriksen 2005 1 15 14 13,5 42,5 25 40 82,5  
      2 12 8 12 32 27 48 80 162,5
33 Amund Lode 2006 1 14 16 15 45 21 24 69  
      2 14 13 13 40 20 20 60 129
35 Jørgen Andreas Pettersen 2005 1 16 15 14 45 27 48 93  
      2 15,5 12 13 40,5 27 48 88,5 181,5

 

K45

Nr Navn Klasse Omgang Stilkarakterer – 3 gjeldende   Sum stil Lengde  Lengdep Samlet poeng Sum
35 Jørgen Andreas Pettersen 2005 1 15,5 14,5 15 45 38,5 39,2 84,2  
      2 15,5 14,5 15 45 37 34,4 79,4 163,6
32 Henrik Bjørkli- Eriksen 2005 1 14 14 14 42 37 34,4 76,4  
      2 14 14 14 42 37 34,4 76,4 152,8