Påmelding

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din alder(obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Valgt renn(obligatorisk)

  Ønsket bakkestørrelse, se invitasjon(obligatorisk)

  Kommentar(frivillig)

  Opplysning om påmelding står i invitasjonene fra arrangørene. For større renn legges det i stor grad opp til at det skal skje ved at utøverne melder seg på via «Min idrett». Dette skjemaet brukes ved renn der klubben skal levere samlet påmelding.