Påmelding

Ditt navn (obligatorisk)

Din alder(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Valgt renn(obligatorisk)

Ønsket bakkestørrelse, se invitasjon(obligatorisk)

Kommentar(frivillig)

Opplysning om påmelding står i invitasjonene fra arrangørene. For større renn legges det i stor grad opp til at det skal skje ved at utøverne melder seg på via «Min idrett». Dette skjemaet brukes ved renn der klubben skal levere samlet påmelding.