Porselenssporet i K45 er på plass!

Etter effektiv dugnadsinnsats i helga, så er endelig porselenssporet i K45 ferdig montert. Gleden i klubben er stor, og vi ser fram til forlenget sesong og lettere drift framover!

Problemet med K45 er at snøen legger seg seint og smelter tidlig. Med et porselensspor vil det bli mulig å forlenge sesongen med flere uker. Det har vi sett i K70, hvor vi har hatt porselensspor i flere år. Et kunstspor i tilløpet er også en forutsetning for å kunne hoppe på plast om sommeren. Det nye sporet er derfor et viktig skritt på vei mot helårsbakker.

Klubben har fått råd til å gjøre dette takket være en gave fra Sparebanken Nord-Norge. Vi bestemte oss for å bruke pengene både på å kjøpe inn selve sporet, og å få hyret en profesjonell snekker til å gjøre arbeidet med å legge underlaget.

Jan Hamran kjenner K45 som sin egen bukselomme etter å ha vært med på å reise bakken på dugnad. Nå ble han hyret til å gjøre en jobb som krevde stor nøyaktighet. Underlaget på sporet må være helt slett som et stuegolv. På et gammelt stillas krever det mye tilpasning. Jan har tålmodig skåret ut hver eneste understøtning på bjelkene under sporet på millimeteren. Vi hadde derfor et usedvanlig godt underlag å jobbe på da vi startet monteringen på lørdag.

Stein Johannessen og Trond Varsi hadde satt seg nøye inn i monteringsinstruksene fra Porsgrund porselen og organisert opp dugnaden effektivt. Det var litt plunder i starten med å få på plass trekkekabelen for eventuell varmekabel. Da den koden ble knekt, gikk monteringen usedvanlig greit. En gruppe bar opp de fem meter lange spormodulene og spikret dem grovt på plass så de lå klare for permanent plassering. En annen gruppe koblet sammen og skrudde fast i underlaget. På lørdag fikk vi montert seks moduler på 30 meter. På søndagen var resten av jobben gjort. Kontrollmåling med vateret bekreftet at Jan har gjort et usedvanlig godt grunnarbeid: det var ikke nødvendig å legge under shims et eneste sted for å få sporet i vater !

Det eneste skåret i gleden er at snekker Jan har oppdaget svikt i øvre del av tårnet som vi må få stivet av.

I løpet av helgen har vi også fått ryddet opp etter snekringen, klippet busker i 30-meteren og rettet opp vangene for sportrekkeren i K12.

Tusen takk til alle Sparebanken for gaven, og til alle som har bidratt til at vi fikk gjort denne jobben så effektivt!