Program for nordnorsk mesterskap og rekrutthopping

Grønnåsen hoppsenter blir denne helgen åstedet for nordnorsk mesterskap i hopp og kombinert for de over 13 år. For de som er yngre – og andre som måtte ha lyst til å prøve seg – er de minste bakkene åpne alle dagene, med rekrutthopprenn på søndag kl 11. Det er anledning til å prøve hoppski for de som ønsker det – ta kontakt i kafeen i klubbhuset.

Kafeen er åpen fredag, lørdag og søndag.

Programmet for helgen er:

Fredag 4. februar
Kl 15: Sekretariatet åpner for utdeling av lagposer og registrering
Kl 15 til 19: Treningshopping i K30, K45 og K70
Kl 19: Lagledermøte
Hele ettermiddagen: Fri hopping i K6 og K12

Lørdag 5. februar
Kl 10:00 Sekretariatet åpner for utdeling av startnummer.
Kl 11:00 Prøveomgang for NNM hopp og kombinert hopp med direkte påfølgende renn.
Kvinnene hopper i K30, mennene i K45 og K70.

Premieutdeling etter rennet i klubbhuset.

De minste bakkene (K6, K12 og K30) er åpne for hopping hele dagen parallelt med arrangementet. Skiutleie i klubbhuset.

Kl 18 Bowling og sosialt samvær for påmeldte.

Søndag 6. februar
Kl 10:00 Påmelding åpner for rekruttrenn i de minste bakkene.
Ski kan leies i klubbhuset.
kL 11:00 Rekruttrenn i K6, K12 og K30.
Kl 11:00 Kombinert langrenn Tromsø skistadion.
Arrangør: Tromsø skiklubb langrenn
Kl 11:30 Utdeling av startnummer til lengdekonkurranse i hopp
Kl 12:30 Prøveomgang
Kl 13.00 Hopprenn i K30 (kvinner), K45 og K70 (menn)

Premieutdeling i klubbhuset eller bakken etter at rennet er ferdig.

Påmelding og priser
NNM krever forhåndspåmelding. Ta med kvittering for forhåndsbetaling, eller betal i sekretariatet. Priser: kr 90, 105 og 120. Engangslisens koster 50 kr pr renn. Bakkeavgift for treningshopping på fredag kr 100.

Rekrutthopping i de minste bakkene er gratis. Startkontingent i rennet på søndag kr 50. Leie av ski kr 50.

Rennledelse
Rennleder Roar Markussen,
Teknisk delegert Nijllas Sara,
Arrangørkontakt Hanne Sætermo