Verdens første skirenn

Verdens første skirenn for sivile var nok de tre rennene som ble avholdt i Tromsø i mars og april 1843. Tromsø-Tidende hadde i disse årene en meget interessert redaktør, teologen Otto Theodor Krogh, og det menes at han var opphavsmannen til dette «Veddeløb paa Ski».

Den trykte innbydelsen til det første rennet er datert 19. mars 1843 og lyder slik: «Indbydelse til Veddeløb paa Ski» «Tirsdag den 21de Martz kl.4 Eftermiddag agter nogle, hvis Veir og Føre bliver gunstigt, at forsøge sine Skies Hurtighed, og sine Kræfters Udholdenhed i et Løb fra Raadstuen og til Brønden ved Kjøbmann Ebeltofts Gaard, paa den anden side af Øen, samt igjen tilbage til Udløbsstedet. Indbyderne tiltroer sig, at gjøre Løbet paa 40 Minutter. Man samles paa Torvet Kl. 3 3/4 Smaat og Stort, Ski- og andre Løbere, kort alle som interessere sig for en ægte norsk Læg, indbydes til at gjøre Turen med. – NB! Tiltroer Nogle at gjøre Løbet i kortere Tid paa Aandrer, står forsøget det frit for.»

Det stod ikke noe referat fra dette rennet i Tromsø Tidende, heller ikke fra et nytt renn som skal ha vært arrangert 30. mars. Derimot står det dekning fra det tredje rennet som gikk 2.april:

«Efter 29 minutters Forløb saaes den Forreste paa Høiden af Aasen og var det 30te Minut nede i By’n. Denne Skiløber var en Dreng i Skomagerlære, Kvæn af Fødsel. Han havde brugt, efter Kvænernes Skik, tvende stave» (Tromsø Tidende 4. april 1843). Dette var en uvanlig teknikk i en tid da det fremdeles var vanlig å gå med én skistav.

(Kilde: Jacob Waage, «Skienes Verden, 1979)