Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som gjør at du som spiller selv kan bestemme hvor litt av overskuddet til Norsk Tipping skal gå. I 2010 ble 250 millioner kroner fordelt til lag og foreninger etter spillernes ønsker. Om alle spillere hadde utbyttet ordningen, ville ytterligere 200 millioner kroner ha blitt fordelt. Hjemmesida til grasrotandelen forteller mer.

Tilknytt TROMSØ SKIKLUB som din grasrotmottaker via SMS. Send GRASROTANDELEN 937012659 til 2020 (tjenesten er gratis)

Hvordan du kanaliserer penger til Tromsø skiklub – hopp
Tromsø skiklub er registrert i Frivillighetsregisteret. Dermed kan du støtte oss med 5% av innsatsen din hver gang du spliller. Dette kan du ordne enten via en kommisjonær, nettsida grasrotandelen.no, norsk tippings mobilspill eller en spillterminal. Framgangsmåten er nærmere beskrevet her.

På mobiltelefon kan du tilknytte TROMSØ SKIKLUB som din grasrotmottaker på følgende måte:

For å føre opp Tromsø skiklub som din grasrotmottaker, søker du enten etter navnet vårt (Tromsø skiklub med en b), eller du kan oppgi organisasjonsnummeret vårt: 937012659.

Verving av flere «støttespillere»
Vi hadde 19 «støttespillere» i 2010. Ikke mange – men det ga oss 5200 kjærkomne kroner og et bidrag som sørger for at vi kan drive med hoppsport i Tromsø. Så tusen takk til alle dere som har ført oss opp!

Kanskje kjenner du noen flere som spiller og som kan tenkes å ville støtte hoppklubben på denne måten?