Møte med Norges Skiforbund

Tirsdag 8.november kl 18:00 får vi besøk av representanter fra Norges Skiforbund i Hoppklubben. De ønsker å informere om Skiforbundets nye utviklingsmodell, som søker å ivareta utøvere på alle nivåer og med alle motivasjoner. På den måten får de utviklet bredden i skisporten, og skaper et mer solid fundament for de aktive og satsende utøverne.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer, så vel aktive som trenere og støtteapparat til å møte.