Klubben i mitt hjerte.

Klubben i mitt hjerte er en årlig kampanje i regi av Norges idrettsforbund, Sparebank1, Dagbladet og P4. Hvis et idrettslag klarer å oppnå 50 stemmer i løpet av en dag, så vil de være med i trekningen av dagspremiene på 10 000 kroner. I tillegg er det én hovedpremie på 50 000 kroner til det idrettslaget som klarer å oppnå flest stemmer gjennom hele kampanjeperioden. Avstemningen starter 11. november kl. 00.01 på http://www.klubbenimitthjerte.no