Inspirasjonsmøte om små hoppbakker og skileikanlegg

Tromsø skiklub og Tromsø kommune inviterer til et møte om hvordan vi kan tilrettelegge for skileikaktiviteter i små hoppbakker og andre skianlegg

torsdag 2. juni kl 12:00 – 13:15 på rådhuset, møterom Uvett i 5. etg.

Tromsø hadde tidligere mange små hoppbakker. Nå er de borte, bortsett fra Grønnåsen. Hoppklubben har derfor etterlyst at det kommer flere små hoppbakker for nybegynnere. Se http://tromsohopp.no/?page_id=363

Kommunen har begynt å ta tak i dette og skal bygge to små hoppbakker på Charlottenlund i sommer. Det har imidlertid vist seg å være begrenset kompetanse lokalt på hvordan dette skal gjøres. På et møte med Skiforbundet, kommunen og hoppklubben i forbindelse med NM på ski i vinter, ble det avtalt å ha en felles befaring og møte for å se på aktuelle lokaliteter og vise hvordan slike bakker kan bygges. Hensikten er å formidle kunnskap og gi inspirasjon til at vi kan få flere og bedre skianlegg for barn hvor også hopp inngår.

Til møtet kommer Norges skiforbund ved Erik Aas Andersen, som jobber med skileikanlegg, og Tore Øvregård fra hoppkomitéen, som jobber mye med tilrettelegging av hopp for de yngste. De vil snakke om Skiforbundets syn på hva som er fornuftig opplæring av barn til skiaktiviteter. Et viktig stikkord er allsidighet. De er derfor opptatt av å ha skileikanlegg der det er mulig hvor det inngår mange elementer; barn bør kunne gå på ski, stå på ski og hoppe på ski. Dette er en innledning til det som hoveddelen av innlegget deres vil være om – konkret om hvordan bygge små hoppbakker og skileikanlegg. Tips og tekniske spesifikasjoner finnes på Skiforbundets anleggsside: http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/anlegg/ (gå inn på «Skileik»).

Det er mange som kan ta initiativ til å få laget slike anlegg. En av de viktigste kildene til å få det finansiert er uansett nærmiljømidler. Kommunen vil orientere om denne ordningen.

Møtet vil åpnes av ordfører Jarle Aarbakke og leder av anleggsutvalget i hoppklubben, Gunnar Sander.

Før og etter møtet vil Skiforbudet og folk fra kommunen befare en del aktuelle skileikområder. Vi tenker å se på i alle fall Charlottenlund, hvor det er avtalt møte med prosjektgruppa som jobber med opprusting av anlegget, og Slettaelva og Mortensnes. Dersom det er andre som har innspill om aktuelle steder som de ønsker å utvikle, så kan de ta kontakt, og vi skal se om vi rekker å komme innom. Vi er spesielt interessert i skoler hvor det enten går an å gjøre mer ut av skolens eget område eller friområder som er så nært at skolen vil bli en aktiv bruker.

Det er sendt ut invitasjon til møtet til rektorene på barneskolene i kommunen, til skiklubbene og byens landskapsarkitekter.

Spørsmål om befaringen og møtet kan rettes til Gunnar Sander i Tromsø skiklub (tel 95218786) eller idrettskonsulent Børge Pettersen (tel 77790273).

Flere tilbud om hopp for barn til skoler og andre:

  • Skolene kan få låne den mobile hoppbakken som hoppklubben eier og drifter sammen med kommunen. Det er en stålrørskonstruksjon med kunstgress som enkelt kan monteres på en times tid. Den må stå på flatt underlag og ha vann i nærheten. Hoppklubben kan gi instruksjon i hvordan instruere barn i hopp. Det krever engasjement fra skolen i starten, men elevene lærer det vanligvis meget raskt, og kan drive det som en aktivitet med trivselslederne. Se http://www.skiforbundet.no/hopp/ordforerbrev/
  • Kommunen har også nettopp kjøpt inn fire par hoppski for barn som vil lånes ut gjennom Utstyrssentralen i Rådhuset.
  • Hoppklubben stiller gjerne småbakkene i Grønnåsen (6 og 12 meter) til disposisjon for skoler som ønsker å bruke dem for skidager, gymtimer eller andre skiaktiviteter (ikke aking). Vi kan også låne ut begynner-hoppski for barn med NNN-bindinger. Tilbudet gjelder også andre som har lyst til å hoppe med barn.
  • Hoppbursdag er også en populær aktivitet i Grønnåsen.