Barn og ski – tipssider

Her er lenker til tips om skiaktiviteter med barn og opplegg for skoler:

Idrettsglede i skolen
Dette er et fellesprosjekt mellom fem særforbund – blant annet Norges skiforbund – som skal stimulere til økt fysisk aktivitet i skolene. Se her.

Trivselsprogrammet
Gjennom dette programmet skal elever i skolen legge opp aktiviteter som skaper trivsel. Fysisk aktivtet, blant annet skileik og hopp, inngår i dette. Hjemmeside her. Mange av skolene i Tromsø er med på dette. Hoppklubben har lånt ut en mobil hoppbakke (K3) som kan brukes også om sommeren, men håper at skolene utnytter terreng og brøyteskavler til å bygge bakker om vinteren og ha hopp- og skiaktiviteter.

Ski i skolen
Norges skiforbund sine temasider for skiaktivtet i skolen – her.

Aktivitetsbanken
Dette er en samling av tips til aktiviteter og trening. Hvis du velger «øvelser for ski» og barn eller ungdom under «målgruppe», får du opp flere aktiviteter som egner seg også for de yngre.

Gøy på ski
Temaheftet «Gøy på ski» (her) inneholder masse ideer til lek med ski.

Lek i snø
Leke og bygge i snø. Her har Turistforeningen samlet opp ideer til hva som kan bygges i snø. Vi anbefaler flaskehopp – om man ikke har en leke-skihopper!

Treningstips
Tips til trening for hopp med fokus på ungdom og voksne – og da mer seriøs og spesialisert trening – se her.