Folkemøte om Tromsø skistadion Grønnåsen

Kommunen inviterer til et åpent folkemøte, i forbindelse med høringsperioden for planprogram for detaljregulering av Barents stadion i Grønnåsen.

Sted: Aud Max, administrasjonsbygget på Universitetet – Hansine Hansens veg 14 og 18.
Tid: Torsdag 9. oktober kl. 19:00-20:00.

Målet med reguleringsprosessen i Grønnåsen er å legge til rette for et felles stadionanlegg for langrenn, skiskyting og hopp. Planprogramet inneholder de temaene som skal behandles i konsekvensutredning og reguleringsplan.

På møtet er det representanter fra både kommunen, prosjektledelsen og skiidretten. Planinitiativet vil bli presentert i korte trekk, og det vil bli redegjort for planprogrammet, krav til konsekvensutredningene og videre prosess.