Skiidrettene vil samles

Idrettsbyen Tromsø
Idrettsbyen Tromsø er et prosjekt hvor nesten hele idretten i Tromsø har gått sammen om å lage planer for utbygging av nye idrettsanlegg. Det er stort fokus på å samlokalisere anlegg og tilrettelegge for felles bruk.

En ny og utvidet hall på Templarheimen har fått mest fokus i media. Det inngår imidlertid planlegging for alle idretter og for anlegg på flere steder. Et av disse er Grønnåsen.

Samlokalisering av skiidrettene i Grønnåsen
Ideen er å samlokalisere alle skiidrettene i en «Baretz stadion» i Grønnåsen. Det tenkes hopp, langrenn, kombinert og skiskyting. I tillegg er det interessant å se dette i sammenheng med Studentsamskipnaden sine planer om å bygge ut «Kraft» for å få bedre plass til studentidretten og idrettsundervisning på universitetet.

Det har vært innledende møter mellom de mest aktuelle klubbene og interessentene for Barents stadion, og arbeidet vil starte for fullt i januar 2011. Langrenn og Skiskyting har hatt sine anleggskonsulenter på befaring og venter på tilbakemelding og planer fra dem. Et av de mest interessante poengene for dem med denne lokaliseringen er at Grønnåsen og Nord-Tromsøya gir muligheter for bedre løypetraseer som er bedre tilpassset kravene i dag med korte sløyfer med mye stigning rundt en publikumsarena. Kort vei til universitetet med god bussadkomst og parkering på kveldstid er også interessant for en moderne skistadion.

Hoppklubbens interesser i prosjektet
Hoppklubben er svært interessert i denne ideen og ser fram til større samarbeid med de andre skiidrettene. Vi er de som har kommet lengst med våre planer, og vi har heller ikke så mange frihetsgrader i hvor vi kan plassere oss. Spørsmål som vi ønsker å få avklart er bl.a hvordan områdene vi ikke vil trenge selv lenger rundt K12 kan utbyttes; her har vår konsulent lansert ideer om skianlegg for freestyle og bretthopping i en ombygd K12 om vinteren og BMX-sykling og sandvolleyball om sommeren. Utforming av sletta vår og forholdet til lysløypa og de nye skiløypene som planlegges er også temaer vi ønsker å drøfte.