Bakkene

Dagens hoppanlegg i Grønnåsen ble bygget mellom 1987 og 1994. I hele denne perioden ble det drevet et omfattende dugnadsarbeid. Anlegget sto ferdig 31.12 1993. Senere har det vært gjort løpende utbedringer av bakkene og bygget klubbhus.

Hoppingen i Grønnåsen går tilbake til 1921 da den legendariske skiløperen Olaf Sæter begynte å bruke det fine hoppterrenget. Under krigen var det riktig folksomt der:  -Der fikk vi være i fred, fortalte Arne Johannessen i et intervju med TSK-nytt i 1994, åpenbart med referanse til «illegal» idrettsaktivitet. Det skal ha vært hoppet 34-35 meter den gangen. Olaf Sæter forøkte å bygge et stillas i 1950-årene uten at det ble noe ut av det. Først på 1970-tallet kom det første stillaset opp.

Grønnåsen var lenge en reservearena for bakken i Doktordalen, som ble bygget i 1908 og var den første i Tromsø av noe størrelse. Med bygging av et komplett hoppanlegg med små bakker og trinn opp til K70, flyttet aktiviteten over til Grønnåsen.