Årsmøte i Tromsø Skiklub Hopp.

 

Styret innkaller til årsmøte i Tromsø Skiklub Hopp. Årsmøtet avholdes torsdag 21/3-2019 kl 19:30, på klubbhuset i Grønnåsen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til andreas@tromsohopp.no senest to uker før årsmøtet .

Saksliste:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 6: Behandle handlingsplan for 2019-20
Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 8: Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
Sak 9: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 10: Foreta følgende valg:
10.1 Styreleder
10.2 Nestleder
10.3 Øvrige styremedlemmer
10.4 Varamedlemmer
10.5 To revisorer
10.7 Medlemmer av valgkomiteen
 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

for styret, Hugo Forfang, leder

 

Idrettslagets årsberetning

Handlingsplan TSK 2019-20

Resultatregnskap 2018

Revisjonsrapport

Budsjett 2019