Vil du lære å dømme?

Det er et stort behov for å ha dommere til renn både i klubben og i kretsen. I Tromsø er vi så heldige at vi har tre dommere, men de er ikke alltid disponible når vi trenger. Det må derfor utdannes flere. Kurset som tilbys her går over kun to kvelder:

Kursplan for kretsdommerkurs:
4 timer teori som avsluttes med en prøve.
– Gjennomgang av reglementet og trekk-kriteriene til dommerne.

2 timer praktisk øvelse med dømming / diskusjon.
– Dømming med diskusjon i hoppbakke eller video

Man blir deretter kretsdommeraspirant i ett år der man har lov og skal dømme kretsrenn. Etter gjennomført aspirantperiode blir man godkjent som kretsdommer.

Etter 3 år som kretsdommer kan man ta forbundsdommergraden, som også innbefatter at man kan være teknisk delegert i kretsrenn.

Hvem kan bli med?
Alle som har normalt syn kan bli dommer i skihopp; det kreves ikke noen forkunnskaper. Kurset i Tromsø koster ikke noe da kursleder ikke trenger å reise. Alle dommere som er aktive må være medlem i Norges Skidommerlaug.

Plan for når kretsdommerkurs avholdes i 2011
Troms skidommerlaug ønsker å arrangere to kretsdommerkurs i 2011. Det ene vil arrangeres i Tromsø i løpet av vinteren, mens det andre skal gjennomføres i forbindelse med en plastbakkesamling til sommeren, enten i Mobakken eller i Rovaniemi.

Kurset i Tromsø arrangeres i forbindelse med treninger når mange likevel skal i bakkene og når vi kan se på hoppere:
22.mars – Teori
24.mars – Rest teori / praktisk øvelse

Datoer for det andre kurset vil bli annonsert senere.

Kursledere vil være Nicolai Sebergsen og Jørn Thomas Hansen.

Påmelding til Nicolai på telefon 480 222 77 eller e-post: nico560@hotmail.com