Kristoffer Haldorsen

Født 2000. Har hoppet på ski så lenge han kan huske, men i Tromsøhopp i et år. Følg meg på bloggen min!

Se klipp fra mitt første hopprenn på youtube, klikk her!