Kommunen bør satse på nærmiljøanlegg for hopp og plastlegging i Grønnåsen

Styret har sendt en uttalelse om hvordan hoppsporten er ivaretatt i utkast til kommunedelplan for idrett og frilutsliv. Nærmiljøanlegg med små rekruttbakker i bydelene og plastlegging i Grønnåsen framheves som det viktigste.