Småbakker i bydelene

Mange av oss har vokst opp med hoppbakker ”over alt” (se http://arne-wilhelm.blogspot.no/2016/02/bakkehopp-og-hoppbakker.html). Utbyggingen av byen fjernet de fleste av dem, men selv der det gikk an å fortsatt ha bakker forsvant de; både  Gebhardstykket og Charlottenlund har blitt revet de senere årene. Det finnes nå ingen småbakker i byen som barn naturlig kan begynne å hoppe i utenom Grønnåsen. Den nærmeste er «Jossabakken» som IL Blåmann har på Ersfjordeidet. Der kan det hoppes opptil rundt 25 meter, mens det bygges småhopp i snø hvor man kan hoppe 5 – 10 meter.

Vi har derfor foreslått for kommunen at det satses på å bygge små hoppbakker rundt om i bydelene. Vi trenger bakker hvor det kan hoppes 5 – 10 meter, kanskje 15-20 m noen steder. Bakkene bør ha moderne bakkeprofiler og i størst mulig grad bygges inn i terrenget så det ikke blir stillas. Det beste er om de ligger i et skileikanlegg som tråkkes maskinelt. Nærhet til skoler og langrennsløyper er andre muligheter. Noe av det viktigste er at det er noen som har interesse og vil bruke bakkene.

Kommunen har planlagt en 5- og en 10-metersbakke på Charlottenlund, men de ble ikke bygget sommeren 2015 da opprustingen startet. Det har også vært jobbet med et hopp- og freestyleanlegg ved Mortensnes skole. På et møte med kommunen og Skiforbundet i januar 20116 sa kommunen seg interessert i å få hjelp av Skiforbundet til å befare egnede steder og få råd om utforming av småbakker og skileikanlegg. Har du forslag til hvor det bør komme?

På Skiforbundets hjemmesider finnes standardtegningene for småbakker – se her. Planene for hoppanlegg fra K10 og oppover står under «Hopp/K8 – K70», mens planer for småbakker fra K3 og oppover står under «Skileik/Tekniske tegninger» (det kan dessverre ikke lenkes direkte til disse sidene). Det finnes også en brosjyre om hvordan man svært enkelt kan lage plastbakker om ambisjonene blir større.

Dersom det er interesse for å utvikle noe slikt i ditt nærmiljø, bistår vi gjerne!