Årsmøte tirsdag 31. mai

Det blir årsmøte i Tromsø skiklub hopp tirsdag 31. mai kl 19:00 på hopphuset i Grønnåsen. Innkalling er sendt til alle medlemmene på e-post.

Dagsorden for møtet blir:

Årsmelding
Handlingsplan/utfordringer for det kommende året
Regnskap
Endringer i medlemskontingent eller treningsavgifter
Valg
Andre saker meldt inn av medlemmene på forhånd

Sakspapirer vil legges ut på denne siden etterhvert som de blir ferdige.

Styret ber om å få forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet snarest.

For styret i Tromsø skiklub

Gunnar Sander
Leder

Tagger: