Skiforbundets storsamling i Ørnskjøldsvik i juni annonsert

Storsamlingen til NSF hopp er i år fra mandag 27. juni til lørdag 2. juli. Her møtes alle landslagene og bredden i norsk hoppsport i et fantastisk anlegg i Ørnskøldsvik. Her hopper 6 åringen og landslagshopperne i samme anlegg, og benytter seg av den samme heisen. I tillegg er det kompetanseutvikling for foreldre og trenere med tilbud om trenerkurs, arrangørkurs, smørekurs, sykurs med mer. Og selvfølgelig, sosiale aktiviteter.

Det er lagt ut informasjon om samlingen på Skiforundets hjemmesider. Flere fra klubben har dratt tidligere år og har vært meget fornøyde med dette som starten på sommerferien.

Påmeldingen åpner 27. april kl 10.00. Da lønner det seg å være tidlig ute for å få plass. Snakk med andre i klubben og samkjør reise og påmelding! Facebook-sida «Tromsøhopp» er en grei side å si i fra om slikt på!

Tagger: