Årsmøte

Årsmøte i Tromsø skiklub
Tid: 27.05.2010 kl 19 -21.
Sted: Klubbhuset i Grønnåsen hoppsenter.

Årsmelding for 2010 ligger i dokumentarkivet.

Agenda:

Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive portokoll.
Godkjenne de stemmeberettige.
Godkjenne innkalling, saksliste.

Saker:
1. Behandle årsmelding.
2. Behandle idrettslagets regnskap.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter.
5. Handlingsplan/Utfordringer.
6. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Forslag til endring av vedtektene, overgang til Basis-Lovnorm for idrettslag (NIF)Vil være et krav fra 2011. Utarbeidelse av ny organisasjonsplan.
7. Valg.

Styret

Tagger: