Sesongstart!

Etter en lang og kald høst med fravær av nedbør har vi endelig fått en prøvesmak på hoppsesongen 2016/17! Vi har hatt hopping i alle de 3 minste bakkene, både i K06, K12 og K30. I tillegg har vi fått rullet klart unnarennet i K45 og K70, for å klargjøre for hopping. 

Dessverre spiller ikke værgudene på helt lag med oss enda. Nå får vi nedbør i store mengder, men i kombinasjon med flerfoldige plussgrader kan det synes som om all innsats både under preparering og hopptrening så langt i år er forgjeves. 

Vi krysser fingre og ski, og så snart temperaturen havner på rett side av 0-punktet igjen er vi klare til ny innsats!